สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

Climate and Mental Health วิกฤติภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต

9 กุมภาพันธ์ 2566 1,073

Climate and Mental Health วิกฤติภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต

Climate and Mental Health

 

"Climate and Mental Health" วิกฤติภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต

10 เทรนด์อนาคตสุขภาพจิตที่คนไทยต้องเผชิญในอีก 10 ปีข้างหน้า

จับตามองความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพจิตและเศรษฐกิจในอนาคต...เมื่อวิกฤติภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต
 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นกำลังเริ่มขยายวงกว้างและกลายเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังพูดถึงอย่างจริงจัง แต่ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตนั้นขยายออกไปไกลกว่าแค่เพียงเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักฐานวิชาการต่าง ๆ จำนวนมากกำลังชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นกำลังส่งผลต่อสุขภาพจิตด้วยเช่นกัน ซึ่งยังเป็นประเด็นที่มักถูกละเลยและไม่ได้ถูกพูดถึง
 
ความวิตกกังวลและความเศร้าเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพจิตที่พบได้บ่อยที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ งานวิจัยใหม่จากปี 2019 ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตสูงขึ้น เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชีวิตและกิจวัตรประจำวันของผู้คนอาจรุนแรงมากจนทำให้พวกเขารู้สึกเครียด ไร้พลัง และสิ้นหวัง การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศยังเชื่อมโยงกับการเพิ่มขึ้นของกรณีของโรคเครียดภายหลังภยันตราย (Post-Traumatic Stress Disorder: PTSD)
 
สาเหตุจากผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติหรือสภาพอากาศเลวร้ายนั้นมีโอกาสที่จะต้องประสบกับเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจ รวมถึงความเครียดจากการพยายามอย่างมากที่จะฟื้นตัวจากภัยพิบัติ ทั้งหมดนี้จึงเป็นสาเหตุที่นำไปสู่โรคเครียดภายหลังภยันตราย
 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น ยังส่งผลร้ายแรงได้ต่อความหมายและคุณค่าในชีวิตของแต่ละคน ในอนาคตหากสภาพแวดล้อมรอบตัวมีแนวโน้มแย่ลงเรื่อย ๆ จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจหากคนเราจะสูญเสียความหวังและรู้สึกว่าไม่สามารถรับมือกับสิ่งรอบตัวได้ และอีกผลกระทบสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ ความเหงาที่เพิ่มขึ้นของผู้คน ความโดดเดี่ยวและความอ้างว้างที่เกิดขึ้นได้นี้เป็นปรากฏการณ์ที่พบได้จริง ซึ่งเป็นผลกระทบจากการต้องอพยพออกจากถิ่นที่อยู่อาศัยและชุมชนที่คุ้นเคยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง
 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อจิตใจของผู้คนนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ การตระหนักถึงผลกระทบทางอารมณ์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ประสบปัญหาในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้ และทั้งนี้หากเราทุกคนเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อขอความช่วยเหลือได้ง่ายขึ้น รวมทั้งมีการส่งเสริมให้แต่ละคนสามารถสื่อสารปัญหาของตนเองกับผู้อื่นได้ ผลกระทบด้านสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นก็จะมีความรุนแรงลดลงตามไปด้วยเช่นกัน