สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

TREND TALK#6

News d-none 19 ตุลาคม 2561 1,680

TREND TALK#6

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
จัดงานสัมมนา TREND TALK#6 หัวข้อ “Disruptive Future: Driving Business towards Endless Opportunities”

ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:00 – 16:30 น. ณ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก (เฉพาะผู้ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง)

Disruptive Future หรือ ยกเครื่องเรื่องอนาคต เป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และความคิดเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง (Transformation) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
1. ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (NIA) [ Social Transformation ]
2. รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ (IMC Institute) [ Digital Transformation ]
3. คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล (FireOneOne) [ Business Transformation ]

สำรองที่นั่งได้ที่ www.nia.or.th/ifi-forum
ข้อมูลเพิ่มเติม [email protected]