สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ผู้ประกอบการห้ามอ่อม ห้ามนอยด์ 3 มรสุมที่ต้องฟันฝ่าในปี 2024 ต้นทุน แรงงาน และด่าน ESG

12 มีนาคม 2567 684

ผู้ประกอบการห้ามอ่อม ห้ามนอยด์ 3 มรสุมที่ต้องฟันฝ่าในปี 2024 ต้นทุน แรงงาน และด่าน ESG


🔎 เปิดโจทย์ 3 มรสุม...ชี้ชะตาความสำเร็จของธุรกิจในปีมังกรไม้ เตรียมรับมือกับพายุลูกใหญ่ อย่างภาวะเศรษฐกิจ การบริหารคน และการคำนึงถึงหลัก ESG

📈 ความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มถดถอย กำลังซื้อของผู้บริโภคหดตัวลง แม้แต่นักลงทุนเอง ก็มีความระมัดระวังในการใช้เงินมากกว่าเดิม จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งหมด โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีข้อจำกัดมากกว่าบริษัทใหญ่ๆ

📢 จากรายงานของ ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) ที่ได้ศึกษาแนวโน้มในอนาคตว่าธุรกิจจะต้องเตรียมรับมือกับสิ่งใดบ้าง ซึ่งจากการสำรวจ สามารถสรุปออกมาเป็น 3 ประเด็นสำคัญด้วยกัน 

💴 สิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือ “ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นทุกด้าน” เป็นผลมาจากภาวะเงินเฟ้อที่กระทบถึงกันทั่วโลก ไหนจะยังมีปัญหาของการขาดแคลนวัสดุตั้งต้นในการผลิตเนื่องจากความขัดแย้งของรัสเซียและยูเครน ไปจนถึงความขัดแย้งระหว่างจีนกับชาติตะวันตกซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวสูงขึ้นไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนจำพวกค่าขนส่ง ค่าเช่าอาคารสถานที่ ค่าภาษี หรือแม้แต่ค่าจ้างพนักงาน

💰 ในการเตรียมรับมือกับความท้าทายนี้ สิ่งสำคัญอยู่กับการบริหารกระแสเงินสด หาวิธีสร้างรายรับจากสินค้าและบริการอย่างมีกลยุทธ์ หลีกเลี่ยงการลดแลกแจกแถมที่อาจกระทบไปถึงราคาต้นทุน และเตรียมรับมือเกี่ยวกับการขาดแคลนวัสดุตั้งต้น ด้วยการมีความยืดหยุ่นในการมองหา Supply Chains และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการลดค่าใช้จ่ายบางส่วน เช่น การมีนโยบาย Work From Home ในบางตำแหน่งที่ทำได้ หรือการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดเพื่อประหยัดค่าไฟที่ธุรกิจต้องแบกรับ

🙋 ความท้าทายต่อมา คือ  “การแข่งขันเพื่อแย่งชิงคนเก่ง” การเข้ามาของเทคโนโลยี ทำให้คนหรือกลุ่มคนที่มีทักษะเหล่านี้ กลายเป็นที่ต้องการ บางธุรกิจถึงกับระบุไว้ใน Job Description แม้จะเป็นตำแหน่งงานที่ไม่ได้อยู่ภายใต้สายงานเทค เช่น ช่างเทคนิค พนักงานบัญชี พนักงานขาย และเริ่มมีการแข่งขันระหว่างบริษัทต่างๆ เพื่อดึงตัว Talent ให้เข้าไปร่วมงานด้วย

🤝 กลยุทธ์ในการดึงดูด Talent ธุรกิจจะต้องให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กร เพราะคนเก่งนั้นไม่ได้ดูแค่ค่าจ้างที่ได้รับ แต่จะมองหา Benefit ในการทำงานที่ตรงกับความคาดหวัง โดยเฉพาะโอกาสในการเติบโต ลู่ทางที่ได้ทดลองงานที่หลากหลาย บรรยากาศในการทำงานที่มีความยืดหยุ่น รวมไปถึงการดูแลสุขภาพจิต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ

♻️ ความท้าทายสุดท้าย ก็คือ “การทำธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืน หรือหลัก ESG” ซึ่งจะทวีความจำเป็นมากขึ้น เพราะมีการประเมินว่า หากอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 องศาเซลเซียส จะทำให้ธุรกิจในแถบเอเชียใต้ ได้รับความเสียหายมากถึง 20 - 30% ของ GDP อีกทั้งปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก ได้กำหนดให้ธุรกิจมีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG เพื่อให้นักลงทุนหรือสถาบันการเงินใช้ประกอบการวางแผนการสนับสนุน นอกจากนั้นในการสร้างความร่วมมือกับธุรกิจอื่น ก็เริ่มมีการหยิบยกประเด็นความยั่งยืนขึ้นมาเป็นเกณฑ์ในการสร้างความร่วมมืออีกด้วย

🌎 นอกจากโอกาสเพื่อมัดใจกลุ่มเป้าหมาย หากธุรกิจสามารถจับเทรนด์ด้าน ESG ได้ด้วยก็จะต่อยอดออกไปได้ไกลถึงมิติการลงทุน ธุรกิจจึงต้องมีกลยุทธ์ในการปรับตัว ต้องเริ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลัก ESG ในเชิงลึก และเริ่มวางกลยุทธ์ที่จริงจังมากขึ้น สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก สามารถเริ่มต้นจากการเข้าร่วมงานประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกับธุรกิจอื่นที่ประสบความสำเร็จ แล้วนำมาปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจตัวเองได้ 

จากความท้าทายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดนี้ ในฝั่งของภาครัฐและสถาบันการเงินก็ต้องเตรียมพร้อมในการช่วยสนับสนุน โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพราะที่ผ่านมามีหนี้เสียสะสมจากช่วงวิกฤตโรคระบาดไม่พอ ยังมาเจออัตราดอกเบี้ยธนาคารปรับตัวสูงขึ้นอีก ดังนั้น หากภาครัฐสามารถเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่รอดได้ นอกจากจะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการรายย่อยแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอีกด้วย ซึ่ง NIA ในฐานะหน่วยงานเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ก็มีแนวทางในการพัฒนาและยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านกลไกการสนับสนุนต่างๆ ทั้งการให้ทุน การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม กิจกรรมสร้างเครือข่ายและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยสามารถติดตามการสนับสนุนที่จะเกิดขึ้นต่อๆ ไปจาก NIA ได้เลยที่นี่❕ 

อ้างอิงข้อมูลจาก : 
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/professional-insights/sme-business-challenges/PI-SME-CHALLENGES-INNOVATION%20v4.pdf 
https://thestandard.co/sme-in-2024/ 
https://www.cnbc.com/2023/12/20/venture-capital-firms-expect-fundraising-in-southeast-asia-to-pick-up-in-2024.html 
https://smebusinessnews.co.uk/2024/01/11/58-of-smes-cite-rising-costs-as-top-concern-for-2024-in-new-research/ 
https://creform.co.th/th/news/reduce-cost-in-factory/ 
https://techsauce.co/tech-and-biz/what-is-tech-talent-tips 
https://setsustainability.com//libraries/1209/item/esg-investment-trend