สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

โครงการ Social Innovation Village : Idea Hacks 2022

News 15 พฤษภาคม 2565 1,876

โครงการ Social Innovation Village : Idea Hacks 2022

NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครโครงการ Social Innovation Village : Idea Hacks

เฟ้นหาชุมชนที่ต้องการแสวงหานวัตกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาและแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชน ยกระดับคุณภาพชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผล

ชุมชนจะได้รับการเรียนรู้ นวัตกรรมเพื่อสังคมคืออะไร การแลกเปลี่ยนมุมการแก้ปัญหาชุมชนด้วยนวัตกรรม และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสังคม (SROI Calculator)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2565

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/oS5vMAGPpycxYSJAA 

ทั้งนี้ ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2566” ทันที

#NIA #Socialinnovation #SocialEnterprise #SocialInnovationVillageIdeaHacks