สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

เปิดรับคำร้อง ‘ขอรับรองคุณสมบัติเพื่อขอรับการส่งเสริมในเขตส่งเสริมการลงทุนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี รอบที่ 1

News 22 สิงหาคม 2565 4,108

เปิดรับคำร้อง ‘ขอรับรองคุณสมบัติเพื่อขอรับการส่งเสริมในเขตส่งเสริมการลงทุนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี รอบที่ 1

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมการลงทุนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีเท่านั้น NIA เปิดรับคำร้อง ‘ขอรับรองคุณสมบัติเพื่อขอรับการส่งเสริมในเขตส่งเสริมการลงทุนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District : YMID)’ รอบที่ 1 


เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 22 สิงหาคม 2565 


ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่ย่านนวัตกรรมการแพทย์” ซึ่งระบุให้ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีที่ออกประกาศโดย NIA เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน สามารถรับสิทธิและประโยชน์การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ 


เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยมีพื้นที่ศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยทางการแพทย์ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก (DeepTech) ระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ 


ทั้งนี้ ผู้ขอรับการส่งเสริมต้องมีความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ 2 รูปแบบ ได้แก่

1. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เช่น โครงการสหกิจศึกษาและทวิภาคี

2. ความร่วมมือกับโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนา DeepTech


ศึกษารายละเอียดประกาศและดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องได้ที่ https://bit.ly/3OL5ThI  

ส่งคำร้องและเอกสารประกอบมายังอีเมล [email protected] ภายในวันที่ 22 ส.ค. 2565 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

เฟซบุ๊ก: Yothi Medical Innovation District: ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี https://www.facebook.com/YMIDofficial

Line official: @YMID

โทร 02-017-5555 ต่อ 212, 213, 416


#NIA #Thailandinnovationdistrict #edicalinnovation #YMID #MedTech