สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

หลักสูตร SMEs To IBE

News 27 มิถุนายน 2564 4,875
หลักสูตร SMEs To IBE อบรมการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม
🙋เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตร SMEs To IBE หลักสูตรอบรมการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม

"The Transformation" เปลี่ยนธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม

หลักสูตรที่จะทำให้องค์กรเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นตั้งแต่การสร้าง การพัฒนา และการใช้นวัตกรรม เพื่อตอบสนองทิศทางธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

ถ้าคุณต้องการสิ่งนี้
 Growth  อยากให้ธุรกิจเติบโต
 Change สร้างความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจสู่โลกใหม่ 
 New Challenge สร้างเป้าหมายและความท้าทายรูปแบบใหม่ 

หลักสูตร SMEs To IBE จะสอนให้คุณ
📌 พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส
 สร้างโอกาสให้กลายเป็นจริง
 สร้างความเปลี่ยนแปลงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
.
ด่วนหลักสูตรนี้ Free ! รับจำนวนจำกัด
สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 มิ.ย. นี้ 
คลิกลงทะเบียนเลยได้ที่


ติดตามข่าวสารอัปเดต ที่ 
.