สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

News 28 กุมภาพันธ์ 2565 1,373

เปิดรับสมัครสุดยอดนวัตกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ม.ทักษิณ เปิดรับสมัครสุดยอดนวัตกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ พัฒนาผลงานนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมในชุมชนพื้นที่ อย่างน้อย 10 ผลงานมีงบประมาณสนับสนุน ไม่เกิน 300,000 บาทต่อสถานประกอบการ


คุณสมบัติ

  1. ประกอบธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
  2. มีความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต
  3. เป็นผู้ที่สนใจจริงและมุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม อย่างน้อยร้อยละ 80 ของการจัดกิจกรรมอบรม
  4. นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นการพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
กลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยีหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางนิชมลกานต์ ขุนเพชร โทร. 0892942382 (ปุ้ย)
นางสาวอังคณา นวลจันทร์ โทร. 0936104809 (อัง)

E-mail: clinictctechnology.tsu@gmail.com

สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครตามลิงก์
https://drive.google.com/drive/folders/1692FSVYiyGk4i-Xyeo-RTe3OuxBH02uP?usp=sharing 


และจัดส่งใบสมัครมาที่ กลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยีหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ


#NIA #SID #TSU #Socialinnovation