สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับทุนในกรอบเรื่อง "นวัตกรรมท่องเที่ยวหลังโควิดและเศรษฐกิจฐานราก"

News 12 มกราคม 2565 644

เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับทุนในกรอบเรื่อง "นวัตกรรมท่องเที่ยวหลังโควิดและเศรษฐกิจฐานราก"

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (SID-N1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของ NIA

📣 เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับทุนในกรอบเรื่อง "นวัตกรรมท่องเที่ยวหลังโควิดและเศรษฐกิจฐานราก" (Post-Covid Tourism and Local Economy Innovation) ในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาสังคมหรือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น 


เป็นผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน/กิจการเพื่อสังคมที่เป็นนิติบุคคล และมีตำแหน่งในโครงการที่ขอรับทุนเป็น “หัวหน้าโครงการ” โดยมีอาจารย์หรือนักวิชาการที่มีประสบการณ์ร่วมเป็น "พี่เลี้ยง" ให้กับโครงการไม่น้อยกว่า 1 คน

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2565
สมัครผ่านระบบ SiMS ได้ที่:

วีดิโอขั้นตอนการลงทะเบียนและสมัครผ่านระบบ SiMS:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง:

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร: 065-016-1100
Line: @SIDCMRU

สถานที่ตั้งหน่วย SID-N1: วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 180 ม.7 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180