สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

#ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ก็สามารถเป็น 'นวัตกร' ได้

บทความ 31 พฤษภาคม 2565 1,614

#ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ก็สามารถเป็น 'นวัตกร' ได้

 

#ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ก็สามารถเป็น “นวัตกร” ได้

เพราะนวัตกรรมไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ใหญ่ หรือคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้น แต่จริงๆ แล้ว “เด็กหรือเยาวชน” ก็นับเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ หรือสามารถเป็น “นวัตกร” ที่จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ได้เช่นกัน เพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพลังของคนรุ่นใหม่ล้นเหลือจริงๆ ทั้งกล้าคิด กล้าตั้งคำถาม มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้พวกเขาเติบโตมาในบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และเอื้อต่อการเป็นนวัตกร รายการ #NIAnatomy Episode ที่ 7 จึงพาทุกคนมาพูดคุยกับ “พี่เป็ด ศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ” นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม หรือผู้ดูแลทีม STEAM4INNOVATOR ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับเยาวชน โดยจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการปลูกฝังวิธีคิดแบบนวัตกร แนวคิดการศึกษาเชิงระบบ ไปจนถึงเส้นทางการพัฒนาเยาวชนตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงช่วงวัยที่พร้อมเข้าสู่โลกการทำงานจริง

🎧 ฟังเรื่องราวแบบเต็มๆ ได้ที่ https://soundcloud.com/niathailand/ep7-nianatomy-podcast

"เราช่วยบ่มเพาะความรู้ด้านนวัตกรรม ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงมหาวิทยาลัย ด้วยหลักสูตร STEAM4INNOVATOR"

เพราะเราเชื่อว่ายิ่งปลูกฝังให้เยาวชนมีแนวคิดเรื่องนวัตกรรมมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้พวกเขาเกิดกระบวนการคิดและทำให้รู้จักตัวเองเร็วขึ้นเท่านั้น จากค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ (TIA : Thailand Innovation Awards) ในปี 2017 ที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เยาวชนได้มาปล่อยไอเดียนวัตกรรมกัน ก็ได้ถูกพัฒนามาเป็น “STEAM4INNOVATOR” แผนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม สำหรับเยาวชนไทยที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร

โดยเน้นพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ควบคู่ไปกับการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน STEAM ซึ่งประกอบไปด้วย วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปะ (Art) คณิตศาสตร์ (Mathematics) และมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เรียกว่า วงล้อ STEAM4INNOVATOR หรือ 4 ขั้นการสร้างนวัตกร ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 รู้ลึก รู้จริง (Insight)
ขั้นตอนที่ 2 สร้างสรรค์ไอเดีย (Wow Idea)
ขั้นตอนที่ 3 แผนพัฒนาธุรกิจ (Business Model)
ขั้นตอนที่ 4 การผลิตและการกระจาย (Production & Diffusion)

ปัจจุบัน STEAM4INNOVATOR มีโครงการต่างๆ มากมายซึ่งครอบคลุมทุกช่วงวัยตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย อาทิ Learning Station, @School, Founder Apprentice หรือแม้แต่ Thailand Innovation Awards (TIA) ก็ยังมีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง

โดยสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ > https://www.facebook.com/STEAM4INNOVATOR

"นอกจากการปั้นเยาวชน เรายังมุ่งสร้างระบบการศึกษาด้านนวัตกรรม โดยเชื่อมโยงกับหลากหลายหน่วยงาน”

ตลอดการดำเนินงานของ STEAM4INNOVATOR ในทุกโครงการที่ผ่านมา ได้พบว่ามีครู อาจารย์จำนวนมากที่ให้ความสนใจ จนถึงขนาดที่ว่าเรียนร่วมไปพร้อมกับนักเรียนก็มี เพื่อเป็นการเติมเต็มโครงสร้างการศึกษาทั้งระบบ เราจึงมุ่งเดินหน้าพัฒนาครู อาจารย์ ให้มีความเข้าใจด้านนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ

ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า Trainers' LAB หรือ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สร้างนวัตกรอย่างเข้มข้น ให้กับครู อาจารย์ ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อออกแบบการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมร่วมกัน อีกทั้งยังมีการ Workshop ทักษะต่างๆ ที่พร้อมนำไปปรับใช้กับห้องเรียนจริง

ซึ่งในปี 2565 นี้มีการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานด้านการศึกษาในระดับทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษา - ภาคเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) (6 พื้นที่)
- ภาคกลาง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
- ภาคใต้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรภ.ยะลา)
และระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

การเชื่อมโยงกับหลากหลายหน่วยงานนี้เองทำให้ STEAM4INNOVATOR มีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งพร้อมผสานทุกภาคส่วนเพื่อสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์ให้กับประเทศ ที่นับเป็นจิ๊กซอว์อีกส่วนที่สำคัญในการขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านนวัตกรรมให้กับประเทศ 

"เมื่อเข้ามาเป็นครอบครัว STEAM4INNOVATOR แล้ว ก็จะเป็นครอบครัวตลอดไป เพราะทุกโครงการ มีการขยายผลและต่อยอดอย่างสม่ำเสมอ"

หลายคนอาจยังมีข้อสงสัยว่า มีโครงการต่างๆ มากมายขนาดนี้ เข้าร่วมแล้ว จบแล้ว จะไปไหนต่อ หรือมีโครงการต่อยอดให้กับเยาวชนบ้างไหม เราต้องขอบอกว่า เมื่อเข้ามาเป็นครอบครัว NIA แล้วก็จะเป็นครอบครัวตลอดไป เพราะเราพร้อมเชื่อมโยงทุกโครงการภายใน NIA เพื่อมาสนับสนุนให้เยาวชนทุกคนมีเส้นทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งเรายังมีโครงการในเครือ STEAM4INNOVATOR ที่เชื่อมโยงกันหลายโครงการ ทำให้คนหนึ่งคนสามารถเข้าร่วมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ เช่น Achievement Program และโครงการ Comboset ซึ่งจะช่วยให้น้องๆ ได้ฝึกคิดเป็นผู้บริหารจริง (How To Be C Level) และลงมือทำนวัตกรรมจริงๆ

นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และมีการบ่มเพาะ (Grooming) สร้างประสบการณ์จริง (Experiencing) เพื่อสร้างทรายเม็ดใหม่ (Enterprising) เข้าสู่ระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศ พร้อมทั้งเปิดเวทีแสดงความสามารถอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมีหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาให้การสนับสนุนหลายแห่งอีกด้วย