homekeyboard_arrow_rightกิจกรรม "Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรม "Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NIA ร่วมกับ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ทั้ง SMEs และ Startup อาจารย์ นักวิจัย รวมถึงผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565" เพื่อเข้าฟังการเเนะนำกลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมเเบบเปิด (Open innovation) วงเงินสนับสนุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท จาก NIA

🗓  วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 5 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
 ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
📍กิจกรรมเสวนาหัวข้อ “แนวทางการสร้างความร่วมมือในการขอรับทุนสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ”
📍กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ จากผู้ประกอบการที่เคยได้รับทุนสนับสนุน
📍การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นวัตกรรมคืออะไร?” และ “กลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม และขั้นตอนการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม”

ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. จะเป็นกิจกรรมการ Pitching Concept Idea

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่:
สามารถศึกษาการลงทะเบียนผ่านระบบ mis และดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ที่ https://drive.google.com/.../1-rYFu9...

กลไกการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิดสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://open.nia.or.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สนช. : 09-0496-7438 (สุภาพร)
นครราชสีมา : 09-3545-5096 (ปุณณภพ)
ขอนแก่น : 08-7216-7776 (พจน์)
อุบลราชธานี : 08-4958-9838 (วรางคณา)