สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3

News 27 มกราคม 2565 774

NIA ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด "Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565" ผ่านการสัมมนาออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล  ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม


ภายในงานมีการจัดเสวนาพิเศษหัวข้อ “แนวทางการสร้างความร่วมมือในการขอรับทุนสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ” โดยผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณปานชัย สุวรรณวานิช ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น และ คุณธนวรรณ พิทยธาราธาร บริษัท ออล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลจีส จำกัด


นอกจากนั้นยังมีการบรรยายเรื่องการพัฒนานวัตกรรมและกลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจและมีมุมมองการสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรม เรียนรู้แนวทางการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการที่สนใจยื่นขอรับทุนสนับสนุนดังกล่าว โดยในกิจกรรมมีผู้ประกอบการ คณาจารย์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมมากกว่า 50 ราย


สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th/ และสามารถยื่นร่างข้อเสนอโครงการได้ที่เว็บไซต์ https://mis.nia.or.th/nia


#NIA #OpenInnovation #Startup #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ