homekeyboard_arrow_rightNIA ยกทัพโชว์พลังหญิงยุคใหม่กับบทบาทผู้นำด้านสตาร์ทอัพและนวัตกรรม พร้อมเปิดตัว 2 ผู้บริหารหญิงแห่ง NIA

NIA ยกทัพโชว์พลังหญิงยุคใหม่กับบทบาทผู้นำด้านสตาร์ทอัพและนวัตกรรม พร้อมเปิดตัว 2 ผู้บริหารหญิงแห่ง NIA และ 3 นวัตเกิร์ล ต้นแบบแห่งยุค

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA และ นางธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร NIA เปิดเผยว่าในช่วงประมาณ 2 ทศวรรษที่ผ่านมาผู้หญิงเริ่มเข้ามามีบทบาททั้งทางด้านธุรกิจ เทคโนโลยี ผู้นำสังคม รวมทั้งการเมืองการปกครองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ในปัจจุบันได้เริ่มปรากฏให้เห็นถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งในไทยและต่างประเทศที่มีผู้นำองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นเพศสตรีทั้งในระดับภาครัฐ และเอกชนในปริมาณที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งสัดส่วนการขอรับการสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมจากทาง NIA ของผู้หญิงก็เริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

ข้อดีของผู้หญิง คือค่อนข้างมีพื้นฐานเรื่องการสื่อสาร การเข้าอกเข้าใจ และการประณีประนอมที่ดีกว่าผู้ชาย จึงมีแนวโน้มที่จะจัดการปัญหาได้ยืดหยุ่น และลดความตึงเครียดได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในแต่ละองค์กรก็ควรมีสัดส่วนของผู้หญิงและผู้ชายอย่างละเท่า ๆ กัน เพื่อใช้ความโดดเด่นของแต่ละเพศสร้างประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างสมดุล

นอกจากนี้เรายังได้ 3 สตาร์ทอัพหญิง ต้นแบบแห่งแวดวงธุรกิจเทคโนโลยี คุณภรณี วัฒนโชติ ผู้พัฒนา FINGAS แพลตฟอร์มแก๊สเดลิเวอรี่รายแรกในไทย ที่เตรียมเติบโตสู่ระดับอาเซียน คุณอัมภาพัตร ฉมารัตน์ Co-Founder แอปพลิเคชั่น “Kids up” เพื่อแก้ปัญหาจราจรในและหน้าโรงเรียน และทำให้เด็กๆ กลับบ้านได้อย่างปลอดภัย และคุณปารีณา ประยุกต์วงศ์” ผู้พัฒนาเทคโนโลยีการแปลงเศษอาหารให้กลายเป็นสวนผักกลางเมือง ตอบโจทย์ Circular Economy มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำสร้างนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ