สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA เข้าร่วมประชุมหารือกับ Ms. Jennifer Zhang ผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชีย จาก Vienna Business Agency

News 26 กรกฎาคม 2565 586

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA เข้าร่วมประชุมหารือกับ Ms. Jennifer Zhang ผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชีย จาก Vienna Business Agency  


26 กรกฎาคม 2565 - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA เข้าร่วมประชุมหารือกับ Ms. Jennifer Zhang ผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชีย จาก Vienna Business Agency พร้อมด้วย Mr. Stefan Psota ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ และ Mr. Michael Wittmann เจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าและการลงทุน จากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล มุมมองความคิดเห็นและร่วมวางแผนแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมและการส่งเสริมธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐออสเตรีย 


จากการหารือ ดร.พันธุ์อาจ ได้เสนอแผนความร่วมมือออกเป็น 3 ประเด็นหลักคือ

1. การขยายความร่วมมือกับ City of Vienna 
- การส่งเสริมธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในระดับเมือง ระหว่างกรุงเทพและกรุงเวียนนา
- การวางแผนเข้าร่วมงาน ViennaUp 2023 เพื่อส่งเสริมการขยายฐานธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นสู่ตลาดยุโรป
- การเสนอเชิญกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นจากออสเตรียเข้าร่วมงาน SITE 2023 ที่ประเทศไทย

2. การต่อยอดความร่วมมือกับ Vienna Business Agency
- ร่วมวางแผนพัฒนากรอบความร่วมมือด้านส่งเสริมธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น ระหว่าง Global Startup Hub ของไทย และ Vienna Business Agency ของออสเตรีย
- การผลักดันการจัดกิจกรรม Landing/Launching Pad ระหว่างกรุงเทพและกรุงเวียนนา
- เชิญผู้แทนฝ่ายออสเตรียเข้าร่วมงาน National Innovation Day ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2565

3. การส่งเสริมความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัย
- ผลักดันการสร้างเครือข่าย university
- สนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ เช่น โครงการ Startup Thailand League


#NIA #InnovationDiplomacy #ViennaBusinessAgency