สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ผสานความร่วมมือ 6 หน่วยงานพันธมิตร สร้างแพลตฟอร์ม AgTech Connext

News 29 มิถุนายน 2565 692

NIA ผสานความร่วมมือ 6 หน่วยงานพันธมิตร สร้างแพลตฟอร์ม AgTech Connext


NIA ร่วมกับ 6 หน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของ 20 สตาร์ทอัพด้านการเกษตรจากโครงการ “AgTech Connext 2022” เมื่อวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.พันธุ์อาจ  ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวถึง "บทบาทการพัฒนาและส่งเสริมสตาร์ทอัพด้านการเกษตร" 

ในฐานะที่ NIA เป็น Focal Facilitator ในการเชื่อมโยง กระตุ้น ให้เกิดความเข้มแข็งในระบบนวัตกรรม จึงได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินโครงการ AgTech Connext มุ่งเน้นเป็นสะพานเชื่อมนำ “นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเกษตร” จากสตาร์ทอัพ สู่ภาคการเกษตร เพื่อทำให้เกิด “การขยายการใช้งาน” ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร” 

พร้อมด้วย ดร.กริชผกา  บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “การดำเนินงานโครงการนี้ ได้ริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2564 โดยมีผลการดำเนินงานที่ดีมากในการสนับสนุนเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพด้านการเกษตรจำนวน 14 รายที่เข้าร่วมโครงการ และได้ร่วมมือกับเกษตรกรจำนวนไม่น้อยกว่า 4,500 ราย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่เกษตรกร รวมทั้งยังเป็นการสร้างและกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของสตาร์ทอัพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยโครงการนี้มุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกันบนความเชี่ยวชาญของทั้งสองกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนการเกษตรอย่างยั่งยืน

รวมทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานพันธมิตรร่วมกล่าวถึงบทบาทในการสนับสนุนโครงการโดย นางวชิรา ไฝเจริญมงคล กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณจิรศักดิ์ สุยาคำ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คุณธนารักษ์  พงษ์เภตรา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณศักดา  เที่ยงวิบูลย์วงศ์ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ คุณนฤศันส์  ธันวารชร บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ยังมี บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ที่มอบ เครดิต AWS Cloud มูลค่า 300,000 บาท ให้แก่สตาร์ทอัพเพื่อสนับสนุนให้มีเวลาคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตขึ้น 

ภายใต้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่มีเครือข่ายเกษตรกรอยู่ทั่วประเทศนั้นจะช่วยเชื่อมโยงสตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ตอบโจทย์เกษตรกรได้อย่างตรงความต้องการ พร้อมสนับสนุนเชื่อมโยงไปยังภาคธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นการขยายตลาดเพิ่ม Traction ให้กับสตาร์ทอัพ AgTech Connext จึงถือเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้พิสูจน์ฝีมือสำหรับคนที่พร้อมจะเข้ามาอยู่ในระบบธุรกิจการเกษตรอย่างแท้จริง

นอกจากนี้คุณมณฑา ไก่หิรัญ ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม NIA กล่าวถึงรายละเอียดโครงการ AgTech Connext แพลตฟอร์มเชื่อมโยงสตาร์ทอัพด้านการเกษตรสู่เกษตรกรและผู้ใช้งาน ในครั้งนี้ว่า มีสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาด้านการเกษตรจำนวน 20 ราย ที่ตอบโจทย์เกษตรกรครอบคลุมทุกภาคส่วนใน 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มปศุสัตว์ 2) กลุ่มสมาร์ทฟาร์ม 3) กลุ่มเพาะเห็ด 4) กัญชง กัญชา 5) ข้าว อ้อย ข้าวโพด 6) กลุ่มตลาดสินค้าเกษตร และ 7) ตลาดคาร์บอน อีกทั้งมีเกษตรกรที่ลงทะเบียนสนใจในผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของสตาร์ทอัพมากกว่า 400 ราย และ เข้าร่วมชมทาง Live อีกจำนวนมากจากทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งต้องขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ AgTech Connext จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะ ขยาย Traction และให้เกิดการแลกเปลี่ยนทำงานร่วมกันระหว่างสตาร์ทอัพและเกษตรกรมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังหวังว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพนั้นจะมาตอบโจทย์การเกษตรเมืองไทยเปลี่ยนเกษตรกรเป็นเกษตรอัจฉริยะ พร้อมร่วม “พลิกโฉมการเกษตร...สู่การเติบโตไปพร้อมกับสตาร์ทอัพด้านการเกษตร” ไปด้วยกัน

ติดตามการนำเสนอย้อนหลังได้ที่: https://www.facebook.com/agtechconnext/