สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ 36th IASP World Conference 2019 ณ เมืองน็องต์ ประเทศฝรั่งเศส

News 1 ตุลาคม 2562 1,819

NIA เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ 36th IASP World Conference 2019 ณ เมืองน็องต์ ประเทศฝรั่งเศส


ทีมผู้บริหารและคณะจาก NIA นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ 36th IASP World Conference 2019 ตั้งแต่วันที่ 24 – 27 กันยายน 2562 ณ เมืองน็องต์ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งรวมเครือข่ายของ Science Parks และ Area of Innovation ทั่วโลกมารวมไว้ในงานประชุมนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและงานวิจัย รวมไปถึง Area of Innovation และบริษัทผู้ให้บริการด้านนวัตกรรมในการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ซึ่งมีจำนวนประเทศ 74 ประเทศที่เป็นสมาชิก

ทั้งนี้ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม Technocampus Smart Factory ซึ่งเป็นส่วนงานหนึ่งของบริษัท Airbus ได้ทำการสาธิตและให้ผู้เยี่ยมชมได้ทดลองอุปกรณ์เทคโนโลยี Virtual Reality (VR) ที่ช่วยในการมองเห็นภาพเสมือนจริงในการทำงาน และสามารถใช้อุปกรณ์นี้ในการฝีกอบรมพนักงานในการทำงานก่อนจะทำงานจริง ช่วยวิเคราะห์การทำงานที่ถูกหลักการยศาสตร์ (Ergonomic) และวิเคราะห์การเคลื่อนที่การทำงานของพนักงานโดยใช้การจำลองแบบมาวิเคราะห์ และได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานประกอบเครื่องบิน Airbus ในส่วน Assembly line ของเครื่องบิน Airbus A330 จากนั้นเข้าเยี่ยมชม MAN Energy Solutions เป็นบริษัทผลิตเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่สำหรับเรือเดินสมุทร เรือรบ โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า และโรงงานนิวเคลียร์ หรือแม้กระทั่งผลิตเครื่องยนต์ให้กับรถยนต์ส่วนบุคคล ได้แก่ Volkswagen, Audi, Bentley, Porsche

ในการประชุมนานาชาติ 36th IASP World Conference 2019 โดยได้กล่าวถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การนำ AI เข้ามาใช้ในระบบการควบคุมคุณภาพ หรือการนำเอาหุ่นยนต์เข้ามาทำงาน เพื่อช่วยในการตอบสนองธุรกิจและพัฒนาประเทศ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุน Science Parks และ Areas of Innovation ในพื้นที่