สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ยกระดับศักยภาพชุมชนครบจบที่สุโขทัย ด้วยนวัตกรรมเพื่อสังคมผ่านกิจกรรม Social Innovation Village: Idea Hacks 2022

News 16 กรกฎาคม 2565 755

NIA ยกระดับศักยภาพชุมชนครบจบที่สุโขทัย ด้วยนวัตกรรมเพื่อสังคมผ่านกิจกรรม Social Innovation Village: Idea Hacks 2022

กิจกรรม ณ จังหวัดสุโขทัยก็ได้รับเกียรติจาก คุณจันทนา เบญจทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.อำพล อาภาธนากร ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks 2022 สำหรับชุมชนภาคเหนือตอนล่าง โดยมีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 9 ชุมชน 


ทั้งนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนสิงหาคมด้วย "กิจกรรมคลินิกรูปแบบออนไลน์" ที่จะเป็นการให้คำปรึกษาแบบส่วนตัวกับทุกชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ปัญหาชุมชนของตัวเองได้ 


โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน ซึ่งภายในงานชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองการแก้ปัญหาชุมชนด้วยนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้สามารถนำนวัตกรรมพร้อมใช้เข้าไปประยุกต์ใช้ในชุมชนพร้อมยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน อันจะนำไปสู่การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมากขึ้น 


#NIA #Socialinnovation #SocialinnovationVillageIdeaHacks2022