สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงเบอร์ลิน จัดเสวนาออนไลน์ ในงาน AsiaBerlin Summit 2021

News 7 ตุลาคม 2564 609

NIA ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงเบอร์ลิน จัดเสวนาออนไลน์ ในงาน AsiaBerlin Summit 2021

รับชมผ่านทาง Facebook Page: NIA ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 – 18.05 น.

จัดเสวนาออนไลน์ ในงาน AsiaBerlin Summit 2021 เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น ภายใต้หัวข้อ “Connecting Startup Ecosystem”

โดยประเทศไทยจะเน้นประเด็น “City of Innovation: Deep Tech Innovation in Medical and ARI Tech” ซึ่งนำเสนอภาพรวมการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาในการพัฒนาย่านนวัตกรรมตลอดจน Innovation Ecosystem เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสตาร์ทอัพ รวมถึง Deep Tech Innovation ที่จะเข้ามายังพื้นที่ในอนาคต

งานนี้จะมุ่งเน้นยังการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน Sector นวัตกรรมด้านการแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ และนวัตกรรมด้าน AI Robotics และ Immersive ที่กรุงเทพมหานคร


#NIA #DeepTech #ARITech #MedTech #Innovation #AsiaBerlinSummit2021 #StartupEcosystem