สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

LEADERSHIP MANAGEMENT & INNOVATION

News 16 พฤษภาคม 2560 1,622

LEADERSHIP MANAGEMENT & INNOVATION

        สนช. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโทด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรม /ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาเรียนรู้และทำความรู้จักหลักสุตรผ่านการเล่น Board Game เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และฟังการบรรยายจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ กับ “Learn, Meet and Inspire by LMI @ NIA”

กิจกรรม Open House หลักสูตรภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม (Leadership, Management and Innovation) หรือ LMI หลักสูตรใหม่ภายใต้คณะทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ชั้น 3 อาคารอุทยานนวัตกรรม สนช.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปราง เกียรติสูงส่ง 02-727-3490 หรือ [email protected]