สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบออนไลน์ (IP Webinar) ครั้งที่ 2 เรื่อง "ไขรหัสเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม"

News 31 มีนาคม 2564 2,048

NIA ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบออนไลน์ (IP Webinar) ครั้งที่ 2 เรื่อง "ไขรหัสเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม"

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13:30-15:30 น.

โดยได้รับเกียรติจาก 

✅ คุณปันจะ ห้าวหาญ วิทยากรจาก สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

มาร่วมให้ความรู้ในเรื่อง

🔸เทคนิคการประเมินความเป็นไปได้ในการจดสิทธิบัตร 

🔸 เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร 

🔸การวางกลยุทธ์และแนวทางการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร

 ✅Mr. Soumik Das วิทยากรจาก Clarivate Analytics  

มาแชร์ประสบการณ์ในเรื่อง

🔸Global Perspective on Patent Landscape & Mapping 

(บรรยายภาษาอังกฤษ)


เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3cyRwwW

(รับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนกว่าจำนวนผู้ใช้งานในระบบจะเต็ม)


หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม ได้ที่อีเมล [email protected] 

หรืออีเมล [email protected] หรือโทร 097-0454410 (คุณพลอย)


หมายเหตุ :

- ไม่มีค่าธรรมเนียมในการอบรม

- ผู้จัดงานจะส่ง Link เพื่อเข้าร่วมรับฟังภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 โดยตอบกลับผ่านอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม