สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

IP Webinar เจาะลึกกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองซอฟต์แวร์และแนวทางการบริหารจัดการซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ

News 22 มิถุนายน 2564 1,240

IP Webinar เจาะลึกกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองซอฟต์แวร์และแนวทางการบริหารจัดการซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ

ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเรื่อง Copyright & Software เข้าร่วมรับฟังการบรรยายด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบออนไลน์ (IP Webinar) ครั้งที่ 4 เรื่อง “เจาะลึกกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองซอฟต์แวร์และแนวทางการบริหารจัดการซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ”
.
📆ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13:30-15:30 น.
.
โดยได้รับเกียรติจาก 
👩‍🎓คุณศิรัญญา หรูวรรธนะ ทนายความหุ้นส่วน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด
.
มาร่วมให้ความรู้ในเรื่อง
✅ ความสำคัญของการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์
✅ กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองซอฟต์แวร์
✅ ผลกระทบจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ และกรณีศึกษา
✅ แนวทางการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์
.
ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที https://bit.ly/3hmFqZZ
(รับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนกว่าจำนวนผู้ใช้งานในระบบจะเต็ม)
.
หมายเหตุ :
- ไม่มีค่าธรรมเนียมในการอบรม
- ท่านจะได้รับ link เพื่อเข้าห้องประชุม Zoom ผ่านทางอีเมลล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564
.
❓ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม ได้ที่อีเมล nia.ipnextwork@gmail.com 
หรืออีเมล juthamas.mind@nia.or.th หรือโทร 097-0454410 (คุณพลอย)
.