สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

แถลงข่าวเปิดผลการจัดอันดับนวัตกรรม ประจำปี 2021 (Global Innovation Index: GII)

News 20 กันยายน 2564 1,329

แถลงข่าวเปิดผลการจัดอันดับนวัตกรรม ประจำปี 2021 (Global Innovation Index: GII)

🚩 20 กันยายน 2564 เวลา 20.30 น. ไทยอยู่ตรงไหนในดัชนีนวัตกรรมโลกมาร่วมลุ้นกัน!
.
📊เปิดผลการจัดอันดับนวัตกรรม ประจำปี 2021 (Global Innovation Index: GII) โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ภายใต้แนวคิด “Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis” 
.
พร้อมวิเคราะห์เจาะลึกผลการจัดอันดับและสะท้อนมิติการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมไทย
.
โดย 
📍ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
📍ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
📍ผศ.ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่ปรึกษาสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินรายการ
.
รับชมพร้อมกันทาง
FB LIVE NIA : National Innovation Agency, Thailand
Clubhouse: NIA Thailand 
.