สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

LIVE เปิดผลการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก ประจำปี 2022 (Global Innovation Index: GII)

29 กันยายน 2022 394

ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 ถึง 29 กันยายน 2565

29 กันยายน 2565 เวลา 19.30 น. ไทยอยู่ตรงไหนในดัชนีนวัตกรรมโลกมาร่วมลุ้นกัน!

 

เปิดผลการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก ประจำปี 2022 (Global Innovation Index: GII) โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
ภายใต้แนวคิด “What is the future of innovation-driven growth?” อนาคตของการเติบโตด้วยการขับเคลื่อนบนฐานนวัตกรรมพร้อมวิเคราะห์เจาะลึกผลการจัดอันดับสะท้อนมิติการขับเคลื่อนของระบบนวัตกรรมไทย โดย

  • ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • ผศ.ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่ปรึกษาสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 19.30 น. รับชมพร้อมกันทาง FB LIVE NIA : National Innovation Agency, Thailand

 

#NIA #GII2022 #WIPO #InnovationThailand