สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

เฟ้นหาสุดยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2567”

01 มีนาคม 2024 674

ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2567 ถึง 15 มิถุนายน 2567

 

NIA Awards 2024

รางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดแห่งวงการนวัตกรรมประเทศไทย

 

ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติได้ปรับเปลี่ยนประเภทรางวัลและรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครบางส่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทั้งในมิติของเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมแห่งชาติและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น "ชาติแห่งนวัตกรรม"
 
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2567 แบ่งการประกวดออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
 
1. ด้านเศรษฐกิจ (สร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ)
2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (สร้างคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม)
3. ด้านผู้สื่อสารนวัตกรรม (ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาและวิธีการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารใหม่)
4. ด้านองค์กรนวัตกรรม (องค์กรที่โดดเด่นด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กร ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ ถึงระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร)
 
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นและสามารถสร้างคุณค่าที่ชัดเจนต่อประเทศชาติในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น #ผู้ประกอบการ #สตาร์ทอัพ #หน่วยงานภาครัฐ #ภาคประชาสังคม อย่ามัวรีรอที่จะคว้าโอกาสในการเป็นพลังขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ด้วยผลงานนวัตกรรมอันทรงคุณค่าของคุณ
 

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2567

ดูรายละเอียดและสมัครผ่านทางออนไลน์ที่ https://award.nia.or.th
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือ 080-070-2999 (พัชรีนาถ)
 
ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น "ชาติแห่งนวัตกรรม" ด้วยผลงานนวัตกรรมอันทรงคุณค่าของคุณ
 
#รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
#NationalinnovationAwards
#สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
#NIAAwards2024
#NIAAwards
#NIA