สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

Creative Startup Night “Chiang Mai, a creative city for all” โอกาสของผู้ประกอบการด้าน Creative!!!

28 สิงหาคม 2023 1443

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 ถึง 15 กันยายน 2566

เชียงใหม่ #เมืองต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์

Creative Startup Night “Chiang Mai, a creative city for all” โอกาสของผู้ประกอบการด้าน Creative !!!

ภายในงานพบกับ
เสวนา หัวข้อ “Government Support for Creative Entrepreneur” โดย NIA, TCEB และ CEA หน่วยงานที่สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย
  • คุณปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม, NIA
  • ดร.จารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่าย MICE Intelligence และนวัตกรรม, TCEB
  • คุณอิ่มหทัย กันจินะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมม, CEA
 
เสวนา หัวข้อ “Festivals and the City: Economic Benefits and Social Challenges” การขับเคลื่อนเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ด้วย Festivals โดย 4 วิทยากร
  • คุณพงศ์สิริ เหตระกูล, Nylon
  • คุณปิยะพงษ์ หมื่นประเสริฐดี, Co-Founder of Bangkok Music City & ASEAN Music Showcase Festival
  • อาจารย์อรช บุญ-หลง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คุณภณวาท โกชุม Founder and CEO, iChiangmai Group
 
Startup Showcase
  • บริษัทข้อมูลเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการนำเทคโนโลยีโดรนแปลอักษร เพื่อแปลงโครงสร้างเดิมของโบราณสถานที่ชำรุด โดยการทำรูปแบบ 3 มิติ ด้วยเทคนิค Photogrammetry และ Laser scan เพื่อได้แบบจำลองเสมือนที่มีสัดส่วนตามจริง เพื่อออกแบบชุดคำสั่งโปรแกรมควบคุมโดรนแปลอักษรพร้อมเพิ่มความแม่นยำในการควบคุมด้วยระบบ RTK เพื่อไม่ให้กระทบกับโครงสร้างของโบราณสถาน
  • Tomorrow.Lab การสื่อสารและสร้างการรับรู้ ผ่านการผสานศิลปะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ภายใต้แนวคิด "We are art & science collective exploring the endless possibility of tomorrow" ก่อเกิดเป็นงานศิลปะที่สามารถสื่อสารในหลากหลายรูปแบบทั้ง Interactive, Visual และ Earth Blend แก้วกาแฟสุดครีเอท ผลิตจากกากกาแฟ ที่ใช้แล้วใช้ซ้ำ และนำไปปลูกพืชลงดินเพื่อย่อยสลายได้ ใน 180 วัน
 
บริการให้คำปรึกษาด้านแหล่งเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการและการต่อยอดธุรกิจจากหน่วยงานภาครัฐ Networking ทานอาหารค็อกเทลแบบเหนือฟิวชั่น!!
พิเศษ! สำหรับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานลุ้นรับสิทธิ ส่วนลดมูลค่ากว่า 10,000 บาท! สำหรับใช้งาน Influencer Package นักรีวิวชั้นนำจาก Tellscore
 
พบกัน วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 Building A Café อาคารอนุสารชั้น 2 (สามารถจอดรถได้ด้านหลังอาคาร) https://goo.gl/maps/wq2obmwqafaRhE3ZA
 

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/5B5SPm95qxSbQu7M8 (ตั้งแต่วันนี้ - 13 กันยายน 2566 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

 
#Creativetech #Startups #Creator #Networking #ChiangmaiNetworking #NIA #TCEB #CEA #CreativeLanna #ARCHCMU #StartupThailand #GlobalStartupHub #nylon #iChiangmai #Tellscore #BMC #Festivals