สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

Consultation Service by Global Startup Hub เดือนกันยายน 2566

25 สิงหาคม 2023 1575

ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ถึง 13 กันยายน 2566

โอกาสสุดท้าย ฟรี! Business consultation service!
Startup ที่อยากปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแบบ 1-1
ลงทะเบียน: https://bit.ly/45pmFuA

Consultation Service by Global Startup Hub: September 2023
 
งาน “Consultation Service by Global Startup Hub”
ในเดือนกันยายนนี้ พบกับ:
 
 
Market Access / Marketing Strategies:
นพพล อนุกูลวิทยา (Nope)
CEO - Peach Group
วันที่ 9 ก.ย. 2566 14:00 - 16:00 น.
 
ศศิวิมล เสียงแจ้ว (Faii)
CEO - Daywork
วันที่ 11 ก.ย. 2566 14:00 - 16:00 น.
 
อมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์ (Taro)
CEO และ ผู้ร่วมก่อตั้ง - TakeMeTour / Honey Lime Agency
วันที่ 13 ก.ย. 2566 13:00 - 15:00 น.
 
Investment:
คริษฐา ศุภวัฒนกุล (Krista)
Principal - Expara
วันที่ 7 ก.ย. 2566 14:00 - 16:00 น.
 
นวกร รัตนมณี (Boyd)
Investment Lead - Max Venture
วันที่ 12 ก.ย. 2566 14:00 - 16:00 น.
 
Legal:
ธีร์วรา เพชรรักษ์ (Tarn)
Managing Partner - TPAR Law Firm Co., Ltd.
วันที่ 6 ก.ย. 2566 13:00 - 15:00 น.
 
ขั้นตอนการลงทะเบียน:
1. ลงทะเบียนพร้อมกรอกข้อมูล Startup ของคุณให้ครบถ้วน
2. กรอกอธิบายรายละเอียด สิ่งที่คุณต้องการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
3. อัปโหลด Pitch Deck ของคุณในหน้าลงทะเบียน เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบ
4. ทีมงานคัดเลือกตามความเหมาะสมของเรื่องที่ต้องการปรึกษา และติดต่อกลับทางอีเมล/เบอร์โทร ตามช่องทางที่คุณได้แจ้งไว้ เพื่อยืนยันการนัดหมายกับผู้เชี่ยวชาญ
5.พบปะผู้เชี่ยวชาญในวันเวลานัดหมายทาง Online ผ่าน Zoom ได้เลย
 
เงื่อนไขและข้อกำหนด:
1. Startup ต้องกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของ Startup Thailand ได้ที่ https://ecosystem.startupthailand.org/user/login?redirect=/organizations/new ให้เรียบร้อย (กรณีเป็น Startup ที่จดทะเบียนบริษัทในไทย)
2. หนึ่งบริษัทสามารถนัดหมายผู้เชี่ยวชาญได้ทั้งหมด 2 ครั้ง โดยไม่ซ้ำหัวข้อในการเข้ารับการปรึกษาตลอดระยะของโครงการ
3. ปิดรับลงทะเบียน 3 วันก่อนวันเริ่มบริการให้คำปรึกษา โดยทางทีมงานจะเริ่มทำการติดต่อกลับหลังจากปิดรับลงทะเบียน
4. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าร่วมบริการให้คำปรึกษาตามวันและเวลาที่กำหนด (ถ้าไม่มีการเข้าร่วมตามวันดังกล่าวจะตัดสิทธิในการให้บริการคำปรึกษาในครั้งต่อไป)
5. ทางทีมงานจะทำการติดต่อเพื่อติดตามผลอีกหนึ่งครั้งหลังจากจากได้รับคำปรึกษาเสร็จสิ้นประมาณ 2 สัปดาห์ - 1 เดือน
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ [email protected]
 
 
<English Version>

Last Chance for Free Business Consultation Services!

If you're a startup looking for expert guidance in the business domain, don't miss out on this opportunity to apply for the
Consultation Service by Global Startup Hub now for FREE!
 
Market Access / Marketing Strategies:
Noppon Anukunwithaya (Nope)
CEO - Peach Group
Date: 9 September 2023 14:00-16:00
 
Sasiwimon Siangchaeo (Faii)
CEO - Daywork
Date: 11 September 2023 14:00-16:00
 
Amornched Jinda-apiraksa (Taro)
CEO & Co-founder - TakeMeTour / Honey Lime Agency
Date: 13 September 2023 13:00-15:00
 
Investment:
Krista Supavatanakul (Krista)
Principal -Expara
Date: 7 September 2023 14:00-16:00
 
Navakorn Ratanamanee (Boyd)
Investment Lead - Max Venture
Date: 12 September 14:00-16:00
 
Legal:
Teewara Phetcharak (Tarn)
Managing Partner - TPAR Law Firm Co., Ltd.
Date: 6 September 2023 13:00-15:00
 
Registration process:
1. Register and fill out your Startup information
2. Provide a detailed description of what topic you would like to consult with the expert.
3. Upload your pitch deck on the registration page for us to review.
4. The team will select the most suitable topics for consultation and contact you back via email/phone, based on the information you provided, to confirm the appointment with the expert.
5. Meet the expert on the scheduled date and time through Zoom Meeting.
 
Terms and Conditions:
1. Startups must complete the registration process in the Startup Thailand database at https://ecosystem.startupthailand.org/user/login?redirect=/organizations/new (In case of a startup registered as a company in Thailand)
2. One company can make a total of 2 appointments with experts without repeating the topic for consultation throughout the project period.
3. Registration closes 3 days before the consultation service begins. The team will start contacting you after the registration closes.
4. Selected applicants can participate in the consultation service according to the specified date and time (if not attended on the designated day, the right to receive consultation services in the next session will be forfeited).
5. The team will contact you again for a follow-up approximately 2 weeks to 1 month after the consultation has been completed.
If you have any questions or concerns, please contact [email protected].