สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

The Consultation Service by Global Startup Hub เพื่อพูดคุยกับ Mentor จากบริษัทชั้นนำของไทย ที่พร้อมให้คำปรึกษาในทุกด้านของธุรกิจ

03 สิงหาคม 2023 826

ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ถึง 15 สิงหาคม 2566

มาปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญกันได้ฟรี ๆ 

สำหรับ Startup ที่อยากได้คำปรึกษา
ในการพัฒนาธุรกิจ ลงทะเบียนเลยกับงาน
“The Consultation Service by Global Startup Hub”
เพื่อพูดคุยกับ Mentor จากบริษัทชั้นนำของไทย ที่พร้อมให้คำปรึกษาในทุกด้านของธุรกิจ

**ฟรี! คลิกลงทะเบียนเลย: https://forms.gle/giSuZWBQ5G4vjnqo9 

 

ในเดือนสิงหาคมนี้คมนี้ พบกับ:

✅Market Access / Marketing Strategies:
📈คุณ วีร์ สิรสุนทร (วีร์) 
CEO - Cofounder of Primo
วันที่ 5 ส.ค. 2566 8:00 - 12:00 น.


📈คุณ สุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ (โมชิ)
CEO - SHIPPOP
วันที่ 10 ส.ค. 2566 13:30 - 17:30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✅Investment:
💰คุณ วัชรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ (เต้) 
Senior Associate - Moonshot Venture Capital
วันที่ 4 ส.ค. 2566 10:00 - 12:00 น., 13:00 - 15:00 น.

💰คุณ พัชรพงศ์ ปิลันธน์โอวาท (แคน)
Senior Analyst, Investment - Openspace Ventures
วันที่ 8, 15 ส.ค. 2566 13:00 - 15:00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✅Legal:
⚖️คุณ โชษิตา เดชารักษ์ (โช)
Lawyer - SRPP Ltd.
วันที่ 7 ส.ค. 2566 13:00 - 17:00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน:
1. ลงทะเบียนพร้อมกรอกข้อมูล Startup ของคุณให้ครบถ้วน
2. กรอกอธิบายรายละเอียด สิ่งที่คุณต้องการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
3. อัปโหลด Pitch Deck ของคุณในหน้าลงทะเบียน เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบ
4. ทีมงานคัดเลือกตามความเหมาะสมของเรื่องที่ต้องการปรึกษา และติดต่อกลับทางอีเมล/เบอร์โทร ตามช่องทางที่คุณได้แจ้งไว้ เพื่อยืนยันการนัดหมายกับผู้เชี่ยวชาญ
5.พบปะผู้เชี่ยวชาญในวันเวลานัดหมายทาง Online ผ่าน Zoom ได้เลย

เงื่อนไขและข้อกำหนด:
1. Startup ต้องกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของ Startup Thailand ได้ที่ https://ecosystem.startupthailand.org/user/login?redirect=/organizations/new ให้เรียบร้อย (กรณีเป็น Startup ที่จดทะเบียนบริษัทในไทย)
2. หนึ่งบริษัทสามารถนัดหมายผู้เชี่ยวชาญได้ทั้งหมด 2 ครั้ง โดยไม่ซ้ำหัวข้อในการเข้ารับการปรึกษาตลอดระยะของโครงการ
3. ปิดรับลงทะเบียน 3 วันก่อนวันเริ่มบริการให้คำปรึกษา โดยทางทีมงานจะเริ่มทำการติดต่อกลับหลังจากปิดรับลงทะเบียน
4. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าร่วมบริการให้คำปรึกษาตามวันและเวลาที่กำหนด (ถ้าไม่มีการเข้าร่วมตามวันดังกล่าวจะตัดสิทธิในการให้บริการคำปรึกษาในครั้งต่อไป)
5. ทางทีมงานจะทำการติดต่อเพื่อติดตามผลอีกหนึ่งครั้งหลังจากจากได้รับคำปรึกษาเสร็จสิ้นประมาณ 2 สัปดาห์ - 1 เดือน
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ [email protected]


<English Version>

🤩 Level up your business with expert guidance! 
🚀💼 Get ready to take advantage of free 
consultation services for startups 
at "The Consultation Service by Global Startup Hub." 
This August, meet Thai mentors from top companies who are eager to help you develop your business. Don't miss out on this amazing opportunity! 💪✨
Register and schedule the consultation sessions for FREE!
CLICK >> https://forms.gle/giSuZWBQ5G4vjnqo9 

✅Market Access / Marketing Strategies:
📈Vee Sirasoontorn (Vee) 
CEO & Cofounder - Primo
Date: 5 August 2023 8:00 - 12:00

📈Sutthikead Chantarachairoj (Moshi)
CEO - SHIPPOP
Date: 10 August 2023 13:30 - 17:30
_____________________________
✅Investment:
💰Watcharapong Khumruangrit (Tae)
Senior Associate of Moonshot Venture Capital
Date: 4 August  2023 10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

💰Patcharapong Pilunowad (Can)
Senior Analyst, Investment of Openspace Ventures
Date: 8,15 August 2023 13:00 - 15:00
_____________________________
✅Legal:
⚖️Chositar Daecharux (Cho)
Lawyer - SRPP Ltd.
Date: 7 August 2023 13:00 - 17:00
_____________________________

Registration process:
1. Register and fill out your Startup information
2. Provide a detailed description of what topic you would like to consult on with the expert.
3. Upload your pitch deck on the registration page for us to review.
4. The team will select the most suitable topics for consultation and contact you back via email/phone, based on the information you provided, to confirm the appointment with the expert.
5. Meet the expert on the scheduled date and time through Zoom Meeting.

Terms and Conditions:
1. Startups must complete the registration process in the Startup Thailand database at https://ecosystem.startupthailand.org/user/login?redirect=/organizations/new (In case of a startup registered as a company in Thailand)
2. One company can make a total of 2 appointments with experts without repeating the topic for consultation throughout the project period.
3. Registration closes 3 days before the consultation service begins. The team will start contacting you after the registration closes.
4. Selected applicants can participate in the consultation service according to the specified date and time (if not attended on the designated day, the right to receive consultation services in the next session will be forfeited).
5. The team will contact you again for a follow-up approximately 2 weeks to 1 month after the consultation has been completed.
If you have any questions or concerns, please contact [email protected].

 

#NIA #StartupThailand #startup #FreeConsultation