สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

AgBioTech Incubation 2023 - โครงการพัฒนาสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในระยะเริ่มต้นธุรกิจ

17 พฤษภาคม 2023 2228

ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ถึง 16 มิถุนายน 2566

ถ้าคุณอยากเรียนรู้เพื่อเป็น AgBioTech Startups...เราพร้อมเป็นเวทีแรกและเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเส้นทางการเติบโตไปด้วยกัน

NIA ร่วมกับ ม.แม่โจ้ ผนึกพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชน เปิดเวทีบ่มเพาะ AgBioTech Incubation 2023 เปลี่ยนไอเดีย ต่อยอดเป็นธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหาให้ภาคเกษตร สู่การเติบโต

 

โอกาสครั้งสำคัญที่จะได้รับการบ่มเพาะแบบเข้มข้นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีการจัดสรรพื้นที่ในการทำงานจริงร่วมกับเครือข่ายและนักลงทุน ได้รับคำปรึกษาและแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและภาคธุรกิจเกษตร ได้สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อทดสอบแนวคิดกับบริษัทชั้นนำในภาคเกษตร ตลอดจนได้โอกาสเข้าถึงเงินสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเกษตรอย่างต่อเนื่อง

 

เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี โท เอก ศิษย์เก่า นักวิจัย สตาร์ทอัพ หรือผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเป็นสตาร์ทอัพ รวมทีมกันมา 3-5 คน โดยในทีมต้องมีอย่างน้อย 1 คนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 

ส่งรายละเอียดผู้สมัคร และ Pitch Desk เพื่อเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 มิถุนายน 2566 ได้ที่ http://agbiotech.nia.or.th/ 

 

โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. Input by Crops

2. Input by Animal Agriculture

3. Diagnostic

4. Breeding / Gene Editing

5. Data Driven Biology

รวมถึงกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพอื่นๆ ที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาด้านการเกษตร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- นางสาวมณฑา ไก่หิรัญ โทร 081-372 9163 อีเมล [email protected]

- ผศ.ดร. ณภัทร เรืองนภากุล โทร 096-356 2974 อีเมล [email protected]

 

#AgBioTechStartup #AgBioTechIncubation2023 #NIA #MaejoUniversity #StartupThailand #MAID #IAI #SynBioConsortium #SectoralDevelopment #AgriculturalTransformation #สตาร์ทอัพเกษตร #นวัตกรรมเกษตร