สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

PPCIL รุ่น 5 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน (Public and Private Chief Innovation Leadership)

01 พฤษภาคม 2023 2474

ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566 ถึง 15 พฤษภาคม 2566

 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ PPCIL#5 การันตีการอบรมเข้มข้นกว่าเดิม !!

PPCIL#5
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน (Public and Private Chief Innovation Leadership)
 
• นวัตกรรมเชิงนโยบายสร้างได้อย่างไร ?
• ทำไมการสร้างนวัตกรรมจึงเป็นวาระสำคัญระดับชาติ ?
• อะไรคือกุญแจสู่การพัฒนากระบวนการคิดเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ?
 
ค้นหาคำตอบร่วมกันในหลักสูตรสร้างศักยภาพผู้นำ บ่มเพาะทักษะและกระบวนทัศน์ จนเกิดเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดเชิงนวัตกรรม เกิดการทำงานร่วมกันแบบเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ
 
THE NEXT CHANGE MAKER ผลลัพธ์ที่มากกว่าการเรียนรู้คือการพัฒนาและปรับเปลี่ยนชุดความคิด
Chief Innovation Leadership
สร้างความเป็นผู้นำและผู้บริหารนวัตกรรม
Policy Innovator Network
สร้างเครือข่ายผู้นำนวัตกรรมเชิงนโยบาย
Policy Innovation
ผลักดันนวัตกรรมเชิงนโยบายให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
 
หากคุณคือผู้นำรุ่นใหม่
• ภาครัฐ • เอกชน • การเมือง • สื่อมวลชน • ความมั่นคง
 
มาร่วมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตไปด้วยกัน
 
สมัครเลยตั้งแต่วันนี้ - 15 พ.ค. 66 ที่ https://forms.gle/u6ki45av2rB2bnMB7
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
WEBSITE : https://ppcil.nia.or.th/