สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ARI Tech Capability 2023 การอบรมเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์-หุ่นยนต์-เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและไอโอที

28 เมษายน 2023 793

ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2566 ถึง 08 พฤษภาคม 2566

ในยุคที่ Digital Transformation ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายภาคส่วน เทคโนโลยี Cloud Computing / AI และ IoT จะกลายเป็นสิ่งที่ 'ขาดไม่ได้' ในอนาคต ​
 
องค์กรต่างๆ ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ต้องปรับตัวและก้าวให้ทันเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนไป​
 
NIA ร่วมกับ Huawei Thailand ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและท่านที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์-หุ่นยนต์-เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและไอโอที (ARI Tech Capability 2023) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี Cloud Computing / AI และ IoT ที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ช่วยส่งเสริมศักยภาพขององค์กรและเพิ่มโอกาสให้แก่ธุรกิจ​
 
 
วันที่จัดการอบรม​: รวม 4 วันเต็ม ในวันที่ อ. 23, จ. 29, อ. 30 พฤษภาคม และ พฤ. 1 มิถุนายน 2566 ​
สถานที่อบรม: Huawei Technologies (Thailand) Co Ltd - Head Office at G Tower ถ.รัชดาภิเษก​
.
อบรมเรียนรู้เรื่องอะไร ​
✔ IoT Cybersecurity Threats: Trends, Challenges and Solutions Training ​
✔ Cloud and Network Synergy, Enable Industry Digital Transformation ​
✔ Artificial Intelligence Industry​
✔ Cloud Hand on Lab​
.
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม (จำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น) จะได้รับ ​
  1. เข้ารับการอบรม ARI TECH CAPABILITY 2023: by Huawei Academy (Thailand) ระยะเวลา 4 วัน และศึกษาดูงาน ณ Huawei Thailand Training Center โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ​
  2. ผู้ที่ผ่านการอบรมตามเงื่อนไข (เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และการทดสอบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในแต่ละหัวข้อ) จะได้รับเกียรติบัตร Certificate จาก NIA และ Huawei Academy (Thailand)
  3. ภายหลังการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม โดยผู้ประกอบการ SMEs หรือ Startup สามารถส่ง Pitch Desk ของหน่วยงานของท่าน เข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในกิจกรรม Demo Day นำเสนอต่อนักลงทุน VC, Angel Investor
 
รับสมัครจำกัดจำนวนเพียง 30 ท่านเท่านั้น เริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ​
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ​
 
ข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้ที่ ​
 
#ARITech #NIA #Huawei #StartupThailand #DeepTech #AI #IoT