สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA จัดกิจกรรมเครือข่าย “SITE 2022 Pre-Event: CNX DeepTech Valley Networking” ณ Maison82 จังหวัดเชียงใหม่

News 12 มิถุนายน 2565 798

NIA จัดกิจกรรมเครือข่าย “SITE 2022 Pre-Event: CNX DeepTech Valley Networking” ณ Maison82 จังหวัดเชียงใหม่


โดยเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่เพื่อร่วมพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech Ecosystem) ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น  Deep Tech Hub ของภูมิภาคเหนือ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA ได้กล่าวถึงประเด็นที่เป็นแนวทางในการพัฒนาดังนี้
1. การเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยี (Tech Startup) ในพื้นที่โดยมีเป้าหมายในการสร้าง 300 Tech Startup ให้เป็น DeepTech Startup 30 รายใน 5 ปี
2. การเร่งสร้างนวัตกรที่มีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกจากสถาบันการศึกษา 
3. การสนับสนุนทางด้านการเงินในการจัดตั้งธุรกิจ พัฒนาธุรกิจและการลงทุนทางด้านธุรกิจเพื่อให้ 
4. การสร้างพื้นที่ทดสอบการใช้งานหรือยืนยันผลการพัฒนานวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อให้ธุรกิจเหล่านั้นเติบโต หรือเป็นพื้นที่เฉพาะที่สามารถดึงดูดการลงทุนด้านนวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกได้
5. การจัดทำข้อมูลของ DeepTech Startup ในพื้นที่ให้กับนักลงทุนที่สนใจ เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุน 

ทั้งนี้ มีหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรทั้งจากภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชนและนักลงทุน กว่า 30 หน่วยงาน เข้าร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้งาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2022 (SITE 2022) กับแนวคิด "Reconnecting the World เชื่อมเรา เชื่อมโลก กลับมาเจอกัน" ที่จะมีขึ้นในวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบไฮบริด