สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ร่วมกับ BOI ขอเชิญร่วมงานมหกรรม “BCG Startup Investment Day” ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าถึงแหล่งทุน

News 24 มีนาคม 2565 1,169

NIA ร่วมกับ BOI ขอเชิญร่วมงานมหกรรม “BCG Startup Investment Day” ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าถึงแหล่งทุน

NIA ร่วมกับ BOI ขอเชิญร่วมงานมหกรรม “BCG Startup Investment Day” ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าถึงแหล่งทุน
วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 -19.00 น. ในรูปแบบ Hybrid event

Highlight ภายในงาน

  • เปิดงานโดย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีเสวนา Startup talk “ปลุกพลัง Startup ไทย ก้าวไกลสู่ Unicorn” โดย Startup ระดับยูนิคอร์นมาร่วมแชร์ประสบการณ์
  • การจัด BCG Startup pitching โดยคัดเลือก BCG Startup 25 ราย เพื่อเปิดโอกาสให้ระดมทุน โดยมีหน่วยงานพันธมิตรมาร่วมออกบูธให้ข้อมูลมาตรการสนับสนุนต่างๆ
  • กิจกรรม Business Networking

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่
https://www.zipeventapp.com/e/BCG-Startup-Investment-Day


NIA and BOI cordially invite you to join “BCG Startup Investment Day” event to promote startup enterprises’ access to capital.
Date: 24 March 2022
Time: 10:30 - 19:00 (UTC+7)
Format: Hybrid Event (onsite and online)

Event Highlight:

  • Opening speech by H.E. Mr. Supattanapong Punmeechaow, Deputy Prime Minister
  • Startup talk, experiences sharing by unicorn startups to inspire young entrepreneurs
  • BCG Startup pitching, 25 BCG Startups to pitch for fundraising opportunities
  • Business Matching

Register for the event at:
https://www.zipeventapp.com/e/BCG-Startup-Investment-Day


#NIA #BOI #BCG #BCGStartupInvestmentDay