homekeyboard_arrow_rightเปิดรับสมัครแล้ว 'AgTech Connext 2022' สตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่มีของ! พร้อมขยายตลาดให้เติบโตอย่างก้าว

เปิดรับสมัครแล้ว! 'AgTech Connext 2022'

AgTech Startup - Towards Transforming Thai Agriculture...พลิกโฉมการเกษตร สู่การเติบโตไปพร้อมกับสตาร์ทอัพด้านการเกษตร


หากคุณมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้แก่ภาคการเกษตร อย่าพลาดโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ AgTech Connext 2022 เราเป็นแหล่งบ่มเพาะและเร่งสร้าง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขยายธุรกิจให้เป็นที่รู้จักอย่างก้าวกระโดด พร้อมเรียนรู้ และทดสอบการใช้งานจริง 


NIA ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดทำ “โครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรกับสตาร์ทอัพด้านการเกษตรสู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี” หรือ AgTech Connext เพื่อมุ่งเน้นเป็นสะพานเชื่อมให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรจากสตาร์ทอัพสู่ภาคการเกษตร เกิดการขยายการใช้งานทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร ผ่านการดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพ การสร้างความร่วมมือ การให้คำปรึกษา และการสร้างโอกาสในการเติบโตขยายตลาดของกลุ่มสตาร์ทอัพด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว


พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำปรึกษาเสริมสร้างศักยภาพการขยายตลาด สร้างโอกาสให้เข้าถึงเกษตรกรได้นำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีจากสตาร์ทอัพไปใช้งาน ตลอดจนได้มีโอกาสแสดงฝีมือให้เป็นที่รู้จักกับแหล่งเงินทุน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 


มาร่วมเป็นพลังการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพลิกโฉมการเกษตรไทย...เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการพร้อมขยายตลาดไปกับเรา โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2565 อย่ารอช้าจนพลาดโครงการดีๆ สมัครได้ที่ http://agtechconnext.nia.or.th/


หรือติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณกุลิสรา (เบลล์)

  • โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 552
  • มือถือ : 084-229-4994
  • อีเมล : Kulisara.b@nia.or.th 


#NIA #AgTechStartup #AgTechConext #AgricultureTransformation #StartupThailand #SectoralDevelopment