สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

17 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ THE FOUNDER ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 17 หน้า
THE FOUNDER III
• 03 ตุลาคม 2566 หมวดหมู่ : N/A

THE FOUNDER ดำเนินมาถึงเล่ม 3 แล้ว ซึ่งเนื้อหายังคงอิงกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกกับผู้ประกอบการไทยที่ให้ความสําคัญกับนวัตกรรมแบบ “GEEC” ในการฟันฝ่าธุรกิจของตัวเองผ่านช่วงเวลาแห่งการแปรผันไม่แน่นอนไปสู่ความสําเร็จที่น่าชื่นชม โดยแบ่งกลุ่มตามลักษณะเฉพาะทางธุรกิจเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ ​G-Growth Hacking กลุ่มธุรกิจที่คิดนอกกรอบ มองหาวิธีปรับปรุงอยู่เสมอ เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ลองใช้กลยุ...

• 22 ธันวาคม 2565 หมวดหมู่ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

• 06 ธันวาคม 2565 หมวดหมู่ : ประกาศเชิญชวน

• 06 ธันวาคม 2565 หมวดหมู่ : ประกาศราคากลาง

• 06 ธันวาคม 2565 หมวดหมู่ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

THE FOUNDER II
• 17 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

หนังสือ THE FOUNDER เล่ม 2 กลับมาอีกครั้งภายใต้คอนเซปต์ 'Innovation in time of crisis' ผู้พลิกธุรกิจท่ามกลางวิกฤติ ทั้งโรคระบาด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และวิกฤติทางเศรษฐกิจ ที่จะมาเผยแนวคิด มุมมอง และเคล็ดลับความสำเร็จในภาวะวิกฤติของผู้ก่อตั้งธุรกิจนวัตกรรมทั้ง 25 คน ซึ่งแตกต่างกันในหลายมิติ ทั้งรูปแบบขององค์กรและประเภทธุรกิจ มีทั้งเจ้าของธุรกิจที่เป็นรุ่นบุกเบิก ทายาทรุ่นที่สอ...

THE FOUNDER
• 17 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

หนังสือ THE FOUNDER เล่มนี้ รวบรวมผู้ก่อตั้งธุรกิจนวัตกรรมทั้ง 25 คน ที่มีความหลากหลายทั้งรูปแบบขององค์กร ธุรกิจ แนวคิด และยุคสมัยที่พวกเขาเริ่มต้นก่อตั้งกิจการ มีทั้งเจ้าของรุ่นแรกของบริษัทใหญ่ ในรูปแบบ Corporate หรือทายาทรุ่นที่สองผู้สืบทอดกิจการ ที่ต้องการเป็นผู้ก่อตั้งหรือ ผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจของตัวเอง รวมทั้งกลุ่มสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งบริษัทและเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่ไม่ว่าจะมีรูปแบบ...

THE FOUNDER II” อีบุ๊กสร้างแรงบันดาลใจในการก่อตั้งธุรกิจนวัตกรรม คลังแสงแห่ง “นวัตกรรมเชิงความคิด” แบบคนไทย
• 03 พฤษภาคม 2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA จัดกิจกรรมเดินหน้าสร้างภาพลักษณ์ไทยสู่ประเทศแห่งนวัตกรรม เปิดแคมเปญ “THE FOUNDER II” ชู 26 คนต้นแบบด้านธุรกิจนวัตกรรม นำเสนอมุมมองของบุคคลที่สามารถสร้างทางรอดในภาวะวิกฤต ได้แก่ Pandemic ผู้ก่อตั้งองค์กรที่สามารถปรับตัวได้ดีในช่วงวิกฤตโควิด – 19 Climate Change ผู้ก่อตั้งองค์กรที่ตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และ Economic Crisis ผู้ก่อตั้งองค์กรที่...

THE FOUNDER II
• 16 เมษายน 2565 หมวดหมู่ : หนังสือ

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 222 หน้ารายละเอียดหนังสือหนังสือ THE FOUNDER เล่ม 2 กลับมาอีกครั้งภายใต้คอนเซปต์ 'Innovation in time of crisis' ผู้พลิกธุรกิจท่ามกลางวิกฤติ ทั้งโรคระบาด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และวิกฤติทางเศรษฐกิจ ที่จะมาเผยแนวคิด มุมมอง และเคล็ดลับความสำเร็จในภาวะวิกฤติของผู้ก่อตั้งธุรกิจนวัตกรรมทั้ง 25 คน ซึ่งแตกต่างกันในหลายมิติ ทั้งรูปแบบขององค์กรแล...

• 31 พฤษภาคม 2564 หมวดหมู่ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา