สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

3 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ Sustainable Innovation ”

แสดงผล 3 ผลลัพธ์ จาก 3 หน้า
การเงินสีเขียว (Green Finance) ท่ามกลางภาวะโลกเดือด
• 08 กันยายน 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

สภาวะของโลกที่เราอาศัยในปัจจุบันยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง ความเปลี่ยนแปลงนี้รวมถึงอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายทวีปทั่วโลก ทั้งยุโรป เอเชีย และอเมริกา ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลกหลายสิบล้านคน โดยเฉพาะเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในรอบ 60 ปี เป็นความร้อนที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์   ทุกท่านคงได้ยินคำว่า “ภาวะโลกร้อน&rdq...

ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม 3
• 24 พฤษภาคม 2566 หมวดหมู่ : N/A

หนังสือ “ร้อยคนหัวใจนวัตกรรม” เล่มที่สาม ได้ร้อยเรียงเรื่องราวของคนไทยจำนวนร้อยคน ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอีกร้อยล้านคน ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างชาติ ให้ลุกขึ้นมาร่วมกันคิด ร่วมกันทำให้ความยั่งยืนเกิดขึ้นด้วยการสร้างนวัตกรรม

NIA’s Journey, กว่าจะเป็น ‘สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ’ อย่างทุกวันนี้ ... ไม่ง่าย
• 05 กันยายน 2562 หมวดหมู่ : บล็อก

คำว่า ‘นวัตกรรม’ ที่เราได้ยินบ่อย ๆ ในช่วงนี้ ในทางทฤษฎีหมายถึง ‘สิ่งที่ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยี ความคิด หรือผลิตภัณฑ์ก็ได้’ ทว่าในทางปฏิบัติ ‘นวัตกรรม’ คือ ‘ความหวัง’ ที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติให้ดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ‘สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)’ หรือ...