สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

6 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ NIAward ”

แสดงผล 6 ผลลัพธ์ จาก 6 หน้า
National Innovation Awards 2022
• 08 ธันวาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 National Innovation Awards 2022 จากความสำคัญของ “นวัตกรรม” ซึ่งเป็นกุญแจหลักที่จะผลักดันให้หน่วย เศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่ระดับสากลได้อย่าง รวดเร็ว สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้าง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ให้เกิดขึ้นในประเท...

NATIONAL INNOVATION AWARDS 2020
• 18 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 National Innovation Awards 2020 จากความสำคัญของ “นวัตกรรม” ซึ่งเป็นกุญแจหลักที่จะผลักดันให้หน่วย เศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่ระดับสากลได้อย่าง รวดเร็ว สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้าง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ให้เกิดขึ้นในประเท...

NATIONAL INNOVATION AWARDS 2021
• 17 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 National Innovation Awards 2021 จากความสำคัญของ “นวัตกรรม” ซึ่งเป็นกุญแจหลักที่จะผลักดันให้หน่วย เศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่ระดับสากลได้อย่าง รวดเร็ว สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้าง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ให้เกิดขึ้นในประเท...

NIA ประกาศสุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2564 โชว์ศักยภาพนวัตกรรมไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย สู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคต
• 05 ตุลาคม 2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี คือ “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรมจากโครงการแกล้งดิน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ในโอกาสนี้ NIA จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ ผ่านระบบ Virtual Event  โดยได้รับเกียรติจากพลเอก ประยุท...

ขอเชิญร่วมรับชมพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมในรูปแบบออนไลน์ Virtual Event ในวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564
• 05 ตุลาคม 2564 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

ห้ามพลาด Live Event วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 25645 ตุลาคม นี้ เวลา 12.30 - 15.00 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และพบกับสุดยอดผลงานนวัตกรรมแห่งปีที่สร้างสรรค์โดยนวัตกรไทยมาประกาศความภาคภูมิใจพร้อมกันได้ที่Facebook LIVE Page: NIA : National Innovation Agency, Thailandhttps://www.facebook.com/NIAThailand #NIA #innovation #สำนักงานนวัตกรรม #NIAward #Nati...

NIA ประกาศสุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2563 (National Innovation Awards 2020)
• 06 ตุลาคม 2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ประกาศสุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2563 แสดงศักยภาพนวัตกรรมไทยสู้วิกฤตเพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีวันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี คือ “วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563” โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรมจากโครงการแกล้งดิน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานะ “พระบิ...