สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

1661 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ NIA ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 1661 หน้า
NIA เข้าร่วมกิจกรรม
• 19 มิถุนายน 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA เข้าร่วมกิจกรรม “หัวเว่ย เอเชีย-แปซิฟิก อินโนเวชั่น เดย์ (Huawei Asia-Pacific Innovation Day 2018)” ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์นวัตกรรมนำเอเชียแปซิฟิกก้าวสู่ยุคดิจิทัล เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและ Open Ecosystem ในระดับเอเชียแปซิฟิก โดยระดมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลจากหลากหลายภาคส่วนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งผู้แทนจากภาครัฐของประเทศต่างๆ ผู้...

NIA นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง
• 19 มิถุนายน 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน CEBIT 2018 ระหว่างวันที่ 11- 15 มิถุนายน 2561 ณ เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี เพื่อเผยแพร่บทบาทและสร้างความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมและสตาร์ทอัพของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของเยอรมัน และให้เกียรติร่วมในพิธีเปิด Thailand Pavilion ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง...

NIA โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง
• 18 มิถุนายน 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

รองผสนช. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม AVPN Conference 2018 at Suntec Singapore (4-7 มิถุนายน) จัดโดย Asia Venture Philanthropy Network (AVPN) ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายนักลงทุนและผู้ให้ทุนที่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาและตอบโจทย์สังคมและสิ่งแวดล้อมการจัดงานครั้งนี้นับเป็นปีที่ 6 ณ ประเทศสิงคโปร์ มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน จาก 46 ประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก Miss Grace Fu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวั...

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์
• 18 มิถุนายน 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานมอบนโยบายให้กับ NIA ในการประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (ชุดเดิมแชุดใหม่) โดยเน้นประเด็นหลักๆ ดังนี้การจัดตั้งกระทรวงใหม่ภายใต้ชื่อ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ซึ่งจะมี 3 บทบาทหลักคือ future setting, game changing และ innovative capacity buildingบทบาทของ NIA ภายใต้กระทรวงใหม่นี้ จะเน้นในเรื่อง innova...

NIA ร่วมกับองค์กร Career Visa Thailand
• 14 มิถุนายน 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรม “FOUNDER APPRENTICE” กิจกรรมจับคู่นิสิต นักศึกษา และผู้ที่จบการศึกษาใหม่ กับกลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจนวัตกรรม 22 แห่ง เพื่อให้ได้ทดลองทำงานจริง ตลอดจนได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะนวัตกรรมและสตาร์ทอัพอย่างเข้มข้น โดยโครงการดังกล่าวนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ “STEAM 4 INNOVATOR” “STEAM 4 INNOVATOR” หรือ สตีม ฟอร์ อินโนเวเตอร์...

กิจกรรมประเมินและวินิจฉัยศักยภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการภายใต้โครงการ INNOVATION HUBS
• 11 มิถุนายน 2561 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาชี้แนะแนวทางโอกาส การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เด่นดัง และกิจกรรมประเมินและวินิจฉัยศักยภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการภายใต้โครงการ Innovation Hubs ภาคใต้ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ อาคารศูนย...

สนช.ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพฯ
• 08 มิถุนายน 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ชวนประกวดโฟโต้คอนเทสต์ใต้คอนเซ็ป “ย่านนวัตกรรม” พร้อมเสวนาเผยเทรนด์ธุรกิจดาวรุ่ง 3 ย่านนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest  2018” ในธีม One Shot Knock Out : Innovation District พร้อมเปิดนิทรรศการย่านนวัตกรรม และเผยโอกา...

TMA TREND TALK#6
• 08 มิถุนายน 2561 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)จัดงานสัมมนา TREND TALK#6 หัวข้อ “Disruptive Future: Driving Business towards Endless Opportunities”ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:00 – 16:30 น. ณ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก (เฉพาะผู้ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง)Disruptive Future หรือ ยกเครื่องเรื่องอนาคต เป็นเวทีแลกเปลี...

เปิดโลกนวัตกรรมไทย
• 07 มิถุนายน 2561 หมวดหมู่ : หนังสือ

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 90 หน้ารายละเอียดหนังสือตีพิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2548 เป็นการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อสร้างระบบนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน (ตุลาคม 2546 - กรกฎาคม 2548)

นวัตกรรมซอฟต์แวร์ไทย
• 07 พฤษภาคม 2561 หมวดหมู่ : หนังสือ

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 143 หน้ารายละเอียดหนังสือตีพิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2556 เป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโครงการนวัตกรรมซอฟต์แวร์ไทยที่ได้รับ การสนับสนุนจาก สนช. จำนวน 56 โครงการ โดยแบ่งโครงการเป็น 7 ประเภท ได้แก่ โครงการนวัตกรรมด้านการเกษตร การขนส่งและโลจิสติกส์ การแพทย์และสุขภาพ การศึกษา การท่องเที่ยวและการบริการ องค์กรและบริหารโซ่อุปทาน และบริการอื่นๆ