สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

14 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ Intellectual Property ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 14 หน้า
ลบภาพจำจีนแดงของแดนเซินเจิ้น สู่เมืองผู้นำเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่ทั่วโลกจับตา
• 04 มกราคม 2567 หมวดหมู่ : บล็อก

นาทีนี้...เมืองนวัตกรรมหลายแห่งของจีนกำลังโตไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ !📊 จากผลรายงานการจัดอันดับคลัสเตอร์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (World’s second-most innovative sci-tech clusters) ชั้นนำ 100 อันดับแรกของโลกประจำปี 2023 โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) พบว่า คลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 5 อันดับแรกกระจายตัวอยู่ในจีนไปแล้วถึง 3 อันดับ โ...

"ทรัพย์สินทางปัญญา" กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
• 25 เมษายน 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

ในยุคที่เศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผลกระทบของวิกฤตการณ์ต่างๆ เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นวัตกรมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้สร้างสรรค์ “นวัตกรรม” เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ทำให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีขึ้น ช่วยแก้ปัญหาและเป็นประโยชน์ต่อสังคม นวัตกรรมที่ใช้...

ล้วงลึกศักยภาพประเทศ! จุดแข็ง และ จุดอ่อน ของ "ไทย" ที่น่าจับตามองจากดัชนีนวัตกรรมโลก
• 01 พฤศจิกายน 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

เผยทุกมุม! “ประเทศไทย” มีศักยภาพมากแค่ไหนจากการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกหลังจากที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) หน่วยงานผู้จัดอันดับศักยภาพประเทศด้านนวัตกรรม ได้ประกาศผลการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก Global Innovation Index (GII) ประจำปี 2022 นี้ ก็ทำให้เราได้รู้ว่าใครคือผู้นำด้านนวัตกรรมของโลก ซึ่งก็ไม่หลุดโผเกินไปนัก เพราะสา...

แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสิทธิบัตรร่วมเพื่อสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรม
• 28 กันยายน 2565 หมวดหมู่ : N/A

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสิทธิบัตรร่วมเพื่อสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมสนับสนุนผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

“NIA” จับมือ 15 เครือข่ายพันธมิตร เปิดตัวโครงการ “เสือติดดาบ” พร้อมติดอาวุธ 7 ด้านให้ผู้ประกอบการนวัตกรรมไทย หวังยกระดับธุรกิจ...
• 30 พฤษภาคม 2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA เปิดตัวโครงการ “เสือติดดาบ” พร้อมลงนามความร่วมมือ “กลไกการส่งเสริมศักยภาพด้านนวัตกรรมเพิ่มเติมจากการสนับสนุนด้านการเงิน” กับ 15 หน่วยงานชั้นนำของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA และ ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA ให้เกียรติแถลงเปิดงาน&ldqu...

การฝึกอบรม กฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจนวัตกรรมยุคดิจิทัล
• 24 กุมภาพันธ์ 2565 หมวดหมู่ : โปสเตอร์

ผู้แต่ง: -จำนวนหน้า: 1 หน้ารายละเอียดสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) ขอเชิญผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจนวัตกรรม บุคคลทั่วไป หน่วยงานภาครัฐและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม “กฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจนวัตกรรมยุคดิจิทัล” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของกฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญ...

การฝึกอบรม “กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อธุรกิจนวัตกรรม ครั้งที่ 2”
• 16 กุมภาพันธ์ 2565 หมวดหมู่ : โปสเตอร์

ผู้แต่ง: -จำนวนหน้า: 2 หน้ารายละเอียดการฝึกอบรม “กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อธุรกิจนวัตกรรม ครั้งที่ 2” สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) ขอเชิญผู้ประกอบการระดับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และบริษัทขนาดใหญ่และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรม “กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อธุรกิจนวัตกร...

NIA จัดกิจกรรม “IP NextWork 2021”  Batch#2 สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• 13 กันยายน 2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA จัดกิจกรรม “IP NextWork 2021” สานพลังพื้นที่\ยกระดับธุรกิจนวัตกรรม ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาต่อเนื่องกับ Batch#2 สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ภายใต้ธีม “ติดปีกธุรกิจด้วยเครื่องหมายการค้าและการสร้างสรรค์โลโก้” ในรูปแบบ Virtual Event โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA กล่าวเปิดงานกิจกรรมในครั้งนี้...

NIA เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
• 25 กุมภาพันธ์ 2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา นำโดย นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศผ่านการส่งเสร...

จากคนธรรมดา สู่ผู้สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม
• 16 สิงหาคม 2562 หมวดหมู่ : บล็อก

ไม่นานมานี้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO) ได้ประกาศผลการจัดอันดับดัชนีความสามารถด้านนวัตกรรม (Global Index Innovation : GII) ในปี พ.ศ. 2562 พบว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเป็นประเทศอันดับที่ 43 ในกลุ่มประเทศนวัตกรรมทั่วโลกและอันดับ 4 ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับบน ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะพาให้นวัตกรรมไทยไปสู่เวทีนวัตกรรมโลกได้ แต...