สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

7 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ InnovativeOrganization ”

แสดงผล 7 ผลลัพธ์ จาก 7 หน้า
NIA ร่วมกับเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมประเทศไทย (Innovation Thailand Alliances: ITA) จัดหลักสูตรฝึกอบรม Innovation Management Professional ขึ้นเพื่...
• 08 พฤศจิกายน 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

  โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องการความเข้าใจในแนวทางการพัฒนานวัตกรรมองค์กรบนพื้นฐานของโมเดลการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Model (IOM) สู่การเป็นนักบริหารนวัตกรรมองค์กรมืออาชีพ   ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมที่เข้มข้นกับ 6 องค์ความรู้สำคัญในการจัดการนวัตกรรมองค์กร ถูกถ่ายท...

ผ่าโครงสร้าง "องค์กรนวัตกรรม" ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ?
• 16 พฤศจิกายน 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

เบื่อแล้วองค์กรแบบเดิมๆ อยากเปลี่ยนองค์กรให้โดนใจคนรุ่นใหม่ พร้อมคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรม!จะหาหนังสือมาอ่าน หรือเปิดคลิปสัมภาษณ์แนวคิดก็จะพบแต่องค์กรระดับโลกที่มีสูตรความสำเร็จเฉพาะตัว เช่น Google ที่เน้นหลักคิดการทำงานแบบ DEI ซึ่งหมายถึง “Diversity (ความหลากหลาย) Equality (ความเท่าเทียม) Inclusion (การเปิดรับคนทุกคน)” ถือเป็นแนวคิดที่สอดแทรกการทำงานตั้งแต่การพัฒนานวัตกรรมไปจนถึงการด...

NIA และ TRIS Academy จัดงานสัมมนาเครือข่ายผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรม (Certified Assessor Networking 2022)
• 22 มิถุนายน 2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสัมมนาเครือข่ายผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรม (Certified Assessor Networking 2022) จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อผนึกกำลังผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาองค์กรนวัตกรรม โดยมี คุณธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร NIA กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานพร้อมทั้ง ดร.ชัยธร ลิมาภรวณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม ได้กล่าวชี้แจ้งถึงผลการดำเนินงานของเครือข่ายผู้ปร...

NIA ชี้เทรนด์แฮปปี้เวิร์ก แฮปปี้ไลฟ์ สร้างสมดุลชีวิตการทำงานหลังวิกฤตโควิดพร้อมเดินหน้าปรับลุคสู่องค์กรนวัตกรรมภาครัฐยุคใหม่
• 16 พฤษภาคม 2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

จากวิกฤตสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 สร้างให้เกิดกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลากหลายมิติ ทั้งรูปแบบการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน หนึ่งในนั้นก็คือ “การทำงานที่บ้าน” หรือ Work From Home ที่ได้กลายเป็นปรากฏการณ์การทำงานรูปแบบใหม่ของหลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือเอกชน ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนในการสร้างโอกาสการพัฒนาองค์กรเข้าสู่การเป็น “องค์กรนวัตกรรม” ที่ไม่ใช่เ...

NIA ร่วมสภาอุตฯ เปิดบริการ “IOP” ปิดจุดอ่อน SMEs เข้าไม่ถึงนวัตกรรม พร้อมจัดโปรแกรมประเมินธุรกิจฟรี!! หวังช่วย ผปก.ฝ่าคลื่นเทคโนโลยี Disru...
• 11 กุมภาพันธ์ 2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ในโลกของการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันที่ไร้พรหมแดน การพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เข้มแข็ง และความโดดเด่นด้วยนวัตกรรมจึงสำคัญมากNIA จึงร่วมมือกับสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) ก่อตั้งโปรแกรมพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Program : IOP เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ทอัพ ผ่านการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ซ...

NIA ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวคิดการบริหารจัดการนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ”
• 05 กุมภาพันธ์ 2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

นางธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร NIA ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวคิดการบริหารจัดการนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ” ของทางสำนักพัฒนาระบบบริหาร กอ.รมน. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดการพัฒนาและบริหารจัดการนวัตกรรม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการทำงานได้ทั้งนี้นางธ...

NIA เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Program (IOP)
• 14 พฤศจิกายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA แนะองค์กรยุคใหม่ต้องสร้างแต้มต่อด้วยนวัตกรรม พร้อมเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Program (IOP) โปรแกรมปลุกไฟองค์กรไทยให้ก้าวสู่องค์กรนวัตกรรมโครงการ IOP มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรของหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานที่สามารถเติบโตและสร้างเข้มแข็งบนฐานของนวัตกรรม เพราะในการก้าวไปสู่ “องค์กรนวัตกรรม” ไม่ใช่...