สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

2 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ CITYLAB ”

แสดงผล 2 ผลลัพธ์ จาก 2 หน้า
Chiang Mai City Lab สนามทดลองต้นแบบนวัตกรรม เพื่อพลิกโฉมเมืองเก่าสู่เมืองที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
• 08 มกราคม 2567 หมวดหมู่ : บล็อก

🗾 ไชเหมี่ยง...เชียงใหม่ จังหวัดที่ไม่ได้มีดีแค่มีสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต แต่ยังมีการแก้ปัญหาให้กับคนในพื้นที่ด้วยนวัตกรรม 👍 หากว่าด้วยศักยภาพ เชียงใหม่ถือได้ว่ามีความพร้อมทุกด้านสำหรับการพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองนวัตกรรม จึงได้มีการริเริ่มแนวคิดพัฒนาการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเมือง โดยมีการทำงานผ่านพื้นที่ทดลองเมืองนวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai City Lab ที่เปิดโอกาสให้นวั...

นวัตกรรมริมคลองแม่ข่า...จากการร่วมแรงใจของคนในเมืองสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
• 17 กันยายน 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

คลองแม่ข่า น้ำแม่ข่า หรือ แม่น้ำข่า เป็นเส้นทางน้ำโบราณที่ไม่ได้เกิดจากการขุดลอกของมนุษย์ ซึ่งมีบันทึกระบุว่าเป็น 1 ใน 7 ชัยภูมิและแหล่งน้ำ 4 แห่ง อันเป็นเหตุผลที่พญามังรายทรงเลือกที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อกว่า 700 ปีก่อน ในอดีตแม่น้ำสายนี้มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร ทำหน้าที่เป็นคูเวียงชั้นนอกที่โอบล้อมเมือง และเป็นทางระบายน้ำล้นลงสู่แม่น้ำปิง ช่วยการป้องกันน้ำท่วม ต่อมาด้วยการขยายตัวของเมือ...