สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

2 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ AgriBusiness ”

แสดงผล 2 ผลลัพธ์ จาก 2 หน้า
เทรนด์นวัตกรรมพลิกโฉมธุรกิจเกษตรไทย
• 18 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute - IFI) ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC Center) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดทำหนังสือ "เทรนด์นวัตกรรมพลิกโฉมธุรกิจเกษตรไทย" (Setting-up Innovation Trends: New Chapter of Thai AgriBusiness) “เทรนด์นวัตกรรมพลิกโฉมธุรกิจเกษตรไทย" นำเสนอข้อมูลผลการศึกษาแนวโน้มนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่...

NIA เข้าร่วมงาน Workshop on Accelerating AgriBusiness Startups@อินโดนีเซีย
• 20 มีนาคม 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC Center) ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยจากองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย โดยการประสานงานของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เข้าร่วมงาน Workshop on Accelerating AgriBusiness Startups ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562 ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีผู้เข้าร่วมจากภูมิภาคเอเชียจำนวน 14 ประเทศ เช่น อินเดีย ปากีสถาน เนปาล ฟิลิป...