สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ชวนนั่งไทม์แมชชีนย้อนรอย 5 ปี กว่าจะมาเป็นงาน “SITE”

Let’s take a flashback! a 5-year journey of “SITE”

กว่า 5 ปีแล้ว ที่งาน" SITE" ได้อยู่คู่แวดวงนวัตกรรมไทยในฐานะมหกรรมนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ทอัพไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ!!!
เรามาร่วมกันย้อนรอยดูการเติบโตของงาน SITE และบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนวัตกรรมไทย

 

จุดเริ่มต้น [ ปี 2018 ] - ทำ "นวัตกรรม" ให้เป็นเรื่องธรรมดาและจับต้องได้สำหรับคนไทย

NIA จัดงาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2018” หรืองาน ITE ภายใต้แนวคิด “เทศกาลนวัตกรรม” ที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศงานนวัตกรรมที่ดูวิชาการและเข้าถึงยากให้ง่ายขึ้นด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนานตามสไตล์ “Festival” ซึ่งมี 3 องค์ประกอบสำคัญภายในงาน ได้แก่ FAIR : งานแสดงนวัตกรรม...ที่ยิ่งใหญ่สุดครั้งเดียวในรอบปี FIN : เปิดธุรกิจนวัตกรรมกับบริการของภาครัฐ...โอกาสใหม่ในอนาคต และ FUN : สนุกสนานกับประสบการณ์หลากหลายนวัตกรรม โดยได้รับความสนใจจากเหล่านวัตกรและผู้สนใจนวัตกรรมเข้าร่วมงานมากถึง 10,000 คน... และในปีเดียวกัน NIA จัดงาน "Startup Thailand 2018" ในคอนเซปต์ “โอกาสที่ไม่สิ้นสุดของทุกคน : Endless Opportunities” ที่เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพกว่า 400 รายได้มาพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทั้งฟังบทเรียนจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ภายในงานนั้นยังมีการจัดเสวนาทั้งเพื่อสตาร์ทอัพโดยตรงและบุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมเอาทุกหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตาร์ทอัพมาไว้ในที่เดียวกัน  มีผู้เข้าร่วมกว่า 60,000 คน เกิดเม็ดเงินลงทุนมากกว่า 50,000 ล้านบาท ตอบรับการขยายตัวของ Startup Ecosystem ในประเทศไทย

.....

ต่อยอดความสำเร็จ [ ปี 2019 ] – สะท้อนให้เห็นว่า "นวัตกรรม" เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสังคมไทย

งาน ITE 2019 จัดขึ้นในแนวคิด “Social Innovation in the City” เพื่อสื่อถึงการเกิดขึ้นของสังคมเมืองในปัจจุบันและการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมตามมามากมาย ซึ่ง “นวัตกรรมเพื่อสังคม” (Social Innovation) สามารถนำไปช่วยลดความเหลื่อมล้ำของคนในเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น ช่วยให้การใช้ชีวิตในสังคมเมืองมีความสุขขึ้น รวมถึงลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของเมืองอีกด้วย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากถึง 20,000 คน  ... ต่อเนื่องกับงาน Startup Thailand 2019 ภายใต้แนวคิด “Startup Nation”  ซึ่งจัดขึ้น 5 วันเต็มในสถานที่ 9 แห่ง ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ระบบนิเวศมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของงานในรูปแบบที่ตัวเองถนัด ณ สถานที่ของตัวเอง ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ NIA, True Digital Park, TCDC, DTAC Accelerate, AIS DC, KX, NapLab, Glowfish กับการเดินทางที่สะดวกสบายด้วยเส้นทางรถไฟฟ้าเชื่อมโยงกิจกรรมในแต่ละย่านนวัตกรรมเข้าด้วยกัน เพื่อตอกย้ำว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับสตาร์ทอัพ  โดยปีนี้เป็นการรวมพลังสตาร์ทอัพชั้นนำของประเทศไทยและระดับโลกมากกว่า 500 ราย รวมถึงหน่วยงานในวงการสตาร์ทอัพจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาคม และเครือข่ายความร่วมมือจาก 40 ประเทศ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากถึง 60,000 คน และเกิดการร่วมลงทุนกว่า 15,000 ล้านบาท

.....

เตรียมพร้อมภาวะวิกฤต [ ปี 2020 ] - ในภาวะวิกฤตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน "นวัตกรรม" ยิ่งมีความสำคัญต่อการปรับตัว

จากวิกฤติโรคระบาดทำให้เกิดการรวมกันของ 2 อิเวนต์ใหญ่ประจำปีของ NIA เกิดเป็นงาน “STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO” หรือ SITE งานมหกรรมนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วิกฤติในวันนั้น สร้างวิถีใหม่ในการดำเนินชีวิตให้กับเราทุกคน จาก New Normal มาสู่ Next Normal แน่นอนว่าสิ่งที่จะมาช่วยพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสได้ก็คือ “นวัตกรรม” งาน SITE ปี 2020 จึงมีการจัดงานภายใต้แนวคิด “Innovation in Times of Crisis” เพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูลในแวดวงสตาร์ทอัพและนวัตกรรมจากทั่วโลกที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤติที่เกิดขึ้นได้ โดยเป็นมิติใหม่ในการจัดงาน เพราะเป็นงานแรกในประเทศที่จัดในรูปแบบโลกเสมือนจริง (Virtual World) และได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม มียอดผู้เข้าชมงานกว่า 190,000 คน เกิดการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและการลงทุนกว่า 15,000 ราย และสร้างเม็ดเงินที่พร้อมลงทุนกว่า 20,000 ล้านบาท

.....

รับมือความเปลี่ยนแปลง  [ ปี 2021 ] - ยกระดับสู่ "นวัตกรรมเชิงลึก" เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในการฟื้นตัวของประเทศ 

งาน SITE ปี 2021 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “DeepTech Rising…The Next Frontier of Innovation” ซึ่งเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนวัตกรรมเชิงลึก หรือที่เรียกว่า “DeepTech” ตัวอย่างเช่น AI, IoT, Blockchain, Robotics ฯลฯ เพื่อเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ตั้งแต่ระยะการพัฒนาแนวคิด พัฒนาต้นแบบ ทดลองตลอด และขยายการเติบโต จนกระทั่งมีความสมบูรณ์พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในการฟื้นตัวภายหลังภาวะวิกฤตที่สร้างผลกระทบทั่วโลก และยกอันดับประเทศไทยไปสู่ 1 ใน 30 ประเทศแรกของดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index: GII) ซึ่งในปีนี้มีผู้ร่วมงานมากถึง 70,000 คน มียอดผู้เข้าชมงานสูงถึง 300,000 ครั้ง

.....

กลับสู่ความปกติใหม่ [ ปี 2022 ] - สร้างการรับรู้ถึงความพร้อมด้าน "นวัตกรรม" สำหรับการเปิดเมืองหลังจากสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายลง 

งาน SITE ปี 2022 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Global Innovation City | Reconnecting the World เชื่อมเรา เชื่อมโลก กลับมาเจอกัน” เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเมืองหลังจากสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายลง เพื่อให้ทั่วโลกรับรู้ว่า ประเทศไทยมีเมืองนวัตกรรม (Innovation City) ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ด้วยนวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับเมืองนวัตกรรมจากทั่วโลกเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจร่วมกัน จัดขึ้นในรูปแบบ “Metaverse Experience” ที่เปิดประสบการณ์ใหม่ในการเข้าร่วมงานผ่านอวาตาร์ (Avatar) ที่จะเป็นตัวแทนของแต่ละคนในการเข้าร่วมงานในโลกจักรวาลนฤมิต พร้อมทั้งเปิดอาคารอุทยานนวัตกรรมสำหรับการจัดงานแบบ onsite อีก 20% โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ร่วมงาน มียอดผู้เข้าชมรวมสูงสุดถึง 1,900,000 ครั้ง ยอดผู้เข้าร่วมงานผ่านทางเว็บไซต์และโลกเมตาเวิร์สมากกว่า 6,000 คน ซึ่งนับเป็นความสำเร็จสูงสุดของงาน ที่ได้เชื่อมทุกคนมาเจอกัน 

.....

และในปีนี้ 2023 เตรียมความพร้อมเข้าสู่งาน SITE ภายใต้แนวคิด “Innovation Partnership - Together We Grow” ร่วมสร้าง "หุ้นส่วนนวัตกรรม" เพื่อนำไทยสู่ชาตินวัตกรรม มาหาคำตอบพร้อมกันว่า ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม รวมถึง “ประชาชน” จะร่วมกันพาไทยสู่ “ชาติแห่งนวัตกรรม” ได้อย่างไร? พบกันวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2566 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://site.nia.or.th/ เร็ว ๆ นี้ 

SITETimeline

Starting point [Year 2018] – Make the concept of "innovation" more accessible and relatable to the Thai population.

NIA organized the “INNOVATION THAILAND EXPO 2018” or ITE under the concept of “Innovation Festival” The aim was to make innovation more accessible and less academic by creating a fun and engaging atmosphere through a variety of activities. The festival had three key elements: FAIR, the biggest innovation exhibition of the year; FIN, financial support opportunities from the government; and FUN, enjoyment experiences with various innovations. The event received attention from innovators and people interested in innovation, with as many as 10,000 attendees. In the same year, NIA organized "Startup Thailand 2018" with the concept of "Endless Opportunity” The event provided an opportunity for over 400 startups to meet, discuss, and exchange experiences such as listening to lessons from successful international entrepreneurs. The event brought together all government agencies involved in startup development, and more than 60,000 people participated. The event generated more than 50,000 million baht in investment, in response to the expansion of the startup ecosystem in Thailand.

.....

Continuing Success [Year 2019] – reflecting that "innovation" is part of life and Thai society

The "INNOVATION THAILAND EXPO 2019" or ITE was organized under the theme of "Social Innovation in the City" to highlight the emergence of urban society and the associated social problems that require social innovation solutions to improve the quality of life and reduce disparities among people in the city. The event attracted as many as 20,000 attendees.

Similarly, "Startup Thailand 2019" was held for 5 full days across 9 locations with easy transportation through sky train and subway linking various innovation districts. It was under the theme of "Startup Nation," bringing together over 500 leading startups from Thailand and all around the world. The event featured participation from various government and private organizations, including NIA, True Digital Park, TCDC, DTAC Accelerate, AIS DC, KX, NapLab, and Glowfish. The event aimed to emphasize Bangkok's position as the best city in Southeast Asia for startups. It attracted 60,000 participants and generated over 15,000 million baht in Mutual Fund.

.....

Crisis Preparedness [Year 2020] - In times of crisis, innovation becomes even more critical for adaptation.

During the pandemic crisis, two major events of NIA were combined to create the largest innovation fair in Thailand called "STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO" or SITE. The crisis created a new way of life for all of us, from the New Normal to the Next Normal, and innovation is the key to turn this crisis into an opportunity. Therefore, SITE 2020 was organized under the theme "Innovation in Times of Crisis" to update information on startups and innovation from around the world that could bring about positive changes for the country in the face of the crisis. This event was a new dimension in event organization, as it was the first virtual reality fair held in the country and attracted a huge interest with over 190,000 visitors, created business and investment networks of more than 15,000 people, and generated investment capital of more than 20,000 million baht.

.....

Adapting to Changes [Year 2021] - Elevating to "Deep Innovation" to generate the driving force for the country's economic recovery.

SITE 2021 was held under the theme "DeepTech Rising…The Next Frontier of Innovation", aimed at elevating the industry with deep tech innovations such as AI, IoT, Blockchain, Robotics, and more to accelerate the competitiveness. This involved developing concepts, prototypes, testing, and expanding growth until they become a new driving force for the country's economy to recover from the global crisis and raise Thailand's ranking to one of the top 30 countries in the Global Innovation Index (GII). The event had over 70,000 online participants and attracted up to 300,000 views.

.....

Return to the New Normal [Year 2022] - Create awareness of "innovation readiness" for reopening cities after the pandemic situation has eased.

 

SITE 2022 was held under the theme "Global Innovation City | Reconnecting the World". It was aimed at preparing for the reopening of cities after the pandemic, to showcase to the world that Thailand has an Innovation City that uplifts the quality of life in the area with unique innovations and is ready to connect with other Innovation Cities around the world to recover the economy together. The event was held in a "Metaverse Experience", which opened up a new experience for participants to join the event through avatars, representing each person in the virtual world. Additionally, an onsite Innovation Park building was opened for the event as well. The event received good feedback from attendees with a record-breaking total of 1,900,000 views, with over 6,000 participants joining through the website and Metaverse. This is considered as the highest success of the event, bringing everyone together.

 

This year, 2023, SITE is coming back under the theme "Innovation Partnership - Together We Grow", to bring Thailand into the innovation era. Together, we will find the answer to how the government, private sector, society, and the "public" can work together to lead Thailand to be the "Innovation Nation". See you on June 22nd-24th, 2023. Stay tuned for more details at https://site.nia.or.th/ 

 

#NIA #SITE #SITE2023 #StartupxInnovationThailandExpo #StartupThailand #InnovationThailand