homekeyboard_arrow_rightNIA เดินสาย 3 ภูมิภาค สร้างโอกาสสำหรับนิสิต นักศึกษา ที่ต้องการเงินทุนสนับสนุนธุรกิจ Startup

NIA เดินสาย 3 ภูมิภาค สร้างโอกาสสำหรับนิสิต นักศึกษา ที่ต้องการเงินทุนสนับสนุนธุรกิจ Startup

NIA เดินสาย 3 ภูมิภาค สร้างโอกาสสำหรับนิสิต นักศึกษา ที่ต้องการเงินทุนสนับสนุนธุรกิจ Startup ผ่านกิจกรรม “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund)”

กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED FUND) ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษาปริญาตรี-โท-เอก และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) 3 ภูมิภาค” ได้แก่

1. ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

2. ภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ณ อาคารเครื่องมือ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3. ภาคใต้ จังหวัดสงขลา วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภายในงานมีการนำเสนอแนวทางการสนับสนุนทุน และภาพรวมการดำเนินงานของกองทุนยุวสตาร์ทอัพ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเคล็ดลับการจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยผู้ประกอบการนิสิต นักศึกษา รุ่นใหม่ไฟแรง และสำหรับน้องๆ นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการรับคำปรึกษาเบื้องต้นในการขอรับการสนับสนุนทุน สามารถแจ้งความประสงค์เมื่อลงทะเบียนได้ทันที ภายในงานนี้ กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ได้ยกทัพทีมงานลงพื้นที่มาให้คำปรึกษาน้องๆ กันถึงที่อีกด้วย

โอกาสมาถึงคุณแล้ว หากสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก http://bit.do/ysfroadshow แล้วพบกัน


#NIA #Innovation #StartupThailand #Tedfund #YSF