สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA จับมือ Y&Archer ดึงพันธมิตรเกาหลี ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาศักยภาพของสตาร์ทอัพไทย-เกาหลี

News 4 เมษายน 2567 376

NIA จับมือ Y&Archer ดึงพันธมิตรเกาหลี ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาศักยภาพของสตาร์ทอัพไทย-เกาหลี

Y&Archer_1.jpg

 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และบริษัทวายแอนด์อาร์เชอร์ หรือ Y&Archer บริษัทบ่มเพาะและเร่งรัดการพัฒนาสตาร์ทอัพออกสู่ตลาด (Accelerator) ที่ใหญ่ที่สุดติด 3 อันดับแรกของเกาหลี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เรื่องการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมสตาร์ทอัพ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ สาธาณรัฐเกาหลี โดยมีกรอบความร่วมมือดังต่อไปนี้
 
1) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการ ระหว่างไทย-เกาหลี
2) ผลักดันและเร่งรัดการเติบโตของธุรกิจที่มีศักยภาพผ่านการพัฒนาเทคโนโลยี การลงทุน และเชื่อมต่อเครือข่ายนักลงทุนและหน่วยงานพันธมิตร
3) ส่งเสริมการเติบโตของระบบนิเวศสตาร์ทอัพในระดับสากล
4) พัฒนาเครือข่ายของผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐและเอกชน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) ร่วมกันส่งเสริมโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และเครือข่ายสตาร์ทอัพ
 
ในแต่ละปี Y&Archer จะคัดเลือกสตาร์ทอัพจำนวน 600 รายเข้าร่วมโครงการ จากจำนวนสตาร์ทอัพยื่นขอรับการสนับสนุนประมาณ 2,000 ราย ปัจจุบันมีสตาร์ทอัพในพอร์ตการลงทุนประมาณ 113 ราย และมีความสนใจที่จะลงทุนในสตาร์ทอัพระยะเริ่มแรกของไทยโดยงบประมาณการลงทุนต่อสตาร์ทอัพอยู่ที่ 50,000 – 200,000 เหรียญสหรัฐฯ
 
ทั้งนี้ Y&Archer ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพ (Ministry of SMEs and Startups) ดำเนินการเชื่อมความร่วมมือเรื่องการส่งเสริมสตาร์ทอัพระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเกาหลี โดยเล็งเห็นว่า NIA เป็นหน่วยงานพันธมิตรที่สำคัญของประเทศไทยในการผลักดันเรื่องธุรกิจนวัตกรรมและสตาร์ทอัพ ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยกำลังเป็นหมุดหมายของสตาร์ทอัพเกาหลีในการมาทดลองตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงการจัดตั้งบริษัทและการลงทุนด้วย