สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
facebook niathailand twitter niathailand youtube niathailand line niathailand

ทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ปี 2565 (รอบที่ 2)!!!

News 30 เมษายน 2565 669

ทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ปี 2565 (รอบที่ 2)!!!

กลับมาอีกครั้งกับทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ปี 2565 (รอบที่ 2)!!!


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ประจำปีงบประมาณ 2565  (รอบที่ 2)


Thematic Innovation Grant คืออะไร

ทุนให้เปล่า (grant) แบบสมทบทุนบางส่วน (matching fund) มูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (prototype) และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน (efficiency) ในสภาพแวดล้อมจริง (หรือใกล้เคียง) โดยต้นแบบดังกล่าวต้องมีความเป็นนวัตกรรมระดับประเทศขึ้นไป ในด้านผลิตภัณฑ์ (product) บริการ (service) หรือกระบวนการ (process) และสามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนด (theme) ได้


สาขาที่เปิดรับสมัคร:

  1. ธุรกิจดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีด้าน AI, Robotic, Immersive & IoT (ARI TECH)
  2. ธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารแห่งอนาคต (Future Food)


สมัครได้เลยที่: https://mis.nia.or.th/   

(ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 นี้เท่านั้น!!)

ดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม:  

https://nia.or.th/public/thematic/ 


หลักสูตรอบรมออนไลน์เตรียมความพร้อมขอรับทุน: 

https://moocs.nia.or.th/course/thematic 


ติดต่อสอบถาม:

Email: [email protected]


Tel.:

1. ARI TECH: 085-5255241 (สุทธิรักษ์)

2. Future Food: 098-3722883 (จิตรภณ)


#NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ #innovationforeconomy #ThematicInnovation #Startup