สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ร่วมโชว์ศักยภาพนวัตกรรมฝีมือคนไทยในงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564”

News 16 พฤศจิกายน 2564 796

NIA ร่วมโชว์ศักยภาพนวัตกรรมฝีมือคนไทยในงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564”


ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. เพื่อนำเสนอผลงานของหน่วยงานในเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 

โดยภายในงานแถลงข่าว NIA ร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทยจำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

1. ชุดตรวจหาแอนติเจนที่จำเพาะกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลงานภายใต้ธีมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่
เจ้าของผลงาน/ผู้พัฒนา : คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย : บริษัท แอฟฟิโนม จำกัด

2. หนังสือเงียบจากผ้าทอ สำหรับเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน ผลิตโดยผู้พิการและชุมชนมีส่วนร่วม ผลงานภายใต้ธีมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
เจ้าของผลงาน : ชมรมบูรณาการคนพิการอย่างยั่งยืน ตำบลปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : รศ.ดร.ภณ วชิระนิเวศ

ทั้งนี้งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดย NIA จะนำ 5 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมฝีมือคนไทยที่ได้รับการสนับสนุนจาก NIA เข้าร่วมจัดแสดงภายในงานด้วย