homekeyboard_arrow_rightมาแล้ว! โอกาสสำหรับผู้ประกอบการและ Startup กิจกรรม “ROAD SHOW: ภาคใต้ชายแดน"

มาแล้ว! โอกาสสำหรับผู้ประกอบการและ Startup กิจกรรม “ROAD SHOW: ภาคใต้ชายแดน"

มาแล้ว! โอกาสสำหรับผู้ประกอบการและ Startup ชายแดนใต้
ด่วน! รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. นี้เท่านั้น
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครรับทุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิด
มูลค่าไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

พบกับ กิจกรรม “ROAD SHOW: ภาคใต้ชายแดน"
วันที่ 2 ธันวาคม 2562ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

พบกับการบรรยายต่าง ๆ

-โอกาสในการทำธุรกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
- นวัตกรรมคืออะไร? ทำอย่างไรให้สำเร็จในธุรกิจนวัตกรรม? และตัวอย่างผลงานนวัตกรรม
- แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- จุดประกายการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
- ถ่ายทอดประสบการณ์การทำธุรกิจด้วยนวัตกรรม
- และการให้คำปรึกษาและร่วมพัฒนาโครงการนวัตกรรม

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://open.nia.or.th/ หรือลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนได้ที่ https://mis.nia.or.th/

**แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น.**

*******************************

ผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้าร่วมฟังการนำเสนอ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส สามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ทางช่องทางด้านล่างนี้นะครับ

https://bit.do/niaroadshow