homekeyboard_arrow_rightNIA รับสมัครผู้ประกอบการ/นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

NIA รับสมัครผู้ประกอบการ/นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2


ประกาศ🎉🎉 รับสมัครผู้ประกอบการ/นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อรับทุนสนับสนุนพัฒนาต้นแบบ จำนวนเงินรวมกว่า 3 ล้านบาท  และมีสิทธิขอยื่นรับทุนต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จำนวน 1.5 ล้านบาท 🤩🤩🤩


        เป็นผู้ประกอบการ นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจในการแก้ปัญหาสังคม หรือต่อยอดแนวความคิด พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือวิสาหกิจที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชน


       1.ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ 👉👉http://bit.ly/sid-64 
       2.เข้าร่วมอบรม ณ จ.อุบลราชธานี (รอประกาศรายชื่อ)
       3.นำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือก เหลือจำนวน 10 โครงการ
       4.เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ และรับทุนสนับสนุนพัฒนาต้นแบบ
       5.ยื่นข้อเสนอโครงการต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  
ฟรี!!! ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทร 089-2849569 หรือ 097-3353185
*เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2564