สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรมกับการแก้ปัญหาความยากจน”

News 22 เมษายน 2562 4,571

NIA ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรมกับการแก้ปัญหาความยากจน”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรมกับการแก้ปัญหาความยากจน” 


โดยมีบรรยายพิเศษเรื่อง “บริบทของความยากจนต่อนวัตกรรม" และ "รายงานสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย” นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ปัญหาความยากจนและแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่เป้าหมาย” รวมไปถึงมีการนำเสนอตัวอย่างนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาความยากจน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช.

พิเศษ!!! สำหรับผู้ประกอบการและนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Village) ระยะที่ 2 สามารถยื่นใบสมัครภายในงานได้ทันที

ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.45 น.
ณ ห้องกรุงเทพ 2 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ท่านที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.nia.or.th/social_seminar

*สนช.ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้เข้าร่วมงาน เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด


#NIA #SocialInnovation #SociaInnovationVillage 
#หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ