สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ร่วมเสวนาและประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาคในงาน "SAKONNAKHON BUSINESS & INNOVATION FAIR 2024"

News 23 มีนาคม 2567 149

NIA ร่วมเสวนาและประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาคในงาน “SAKONNAKHON BUSINESS & INNOVATION FAIR 2024 มหกรรมบ้าน อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจแฟรนไชส์ สินเชื่อ-การเงิน สุขภาพ กลุ่มประกัน และงานนวัตกรรม 2024”

SAKONNAKHON BUSINESS & INNOVATION FAIR 2024_1.jpg

 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเสวนาและออกบูธประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค ในงาน “SAKONNAKHON BUSINESS & INNOVATION FAIR 2024 มหกรรมบ้าน อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจแฟรนไชส์ สินเชื่อ-การเงิน สุขภาพ กลุ่มประกัน และงานนวัตกรรม 2024” ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสกลนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ ภาคีเครือข่ายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยมี นายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
 
ทั้งนี้ ดร.สุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ NIA ยังได้เสวนาพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนภาคการศึกษาและภาคธุรกิจเพื่อต่อยอด-ยกระดับเศรษฐกิจ-สังคมเมือง และโอกาสการเรียนรู้และแหล่งทุนด้านนวัตกรรม” ร่วมกับ ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายรัฐพล นพวงศ์ ณ อยุธยา ปฏิบัติการแทนผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง (depa) ในวันแรกของการจัดงานอีกด้วย
 
สำหรับกิจกรรมซึ่งเป็นไฮไลต์ของงานประกอบไปด้วย การออกบูธนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้ง อสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อ-การเงิน สุขภาพ ประกันภัย รวมถึงการเสวนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของธุรกิจและวิสาหกิจชุมชน บูธประชาสัมพันธ์แหล่งเงินทุนด้านนวัตกรรมจากภาครัฐ กิจกรรมการอบรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ อบรมการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ อบรมการลงทุนด้านการเงินและเทรดหุ้น นอกจากนึ้ยังมีกิจกรรมแข่งขันแผนธุรกิจด้วยการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้อีกด้วย