สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 (Rice Innovation Awards 2021)

News 16 สิงหาคม 2564 3,684

การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 (Rice Innovation Awards 2021)

เปิดรับสมัครตั้งแตวันนี้ - 16 สิงหาคม 2564

📣 ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 (Rice Innovation Awards 2021) 


🏆 ชิงโล่พระทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลกว่า 80,000 บาท 


📌 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครผลงานมาได้ที่มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

📌 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

☎️ โทรศัพท์ 0-2942-7620-1 ,0-2942-7626 โทรสาร 0-2942-7621 

🖥 E-mail:ricefoundthailand@yahoo.com

รับสมัครตั้งแต่ 3 พฤษภาคม - 16 สิงหาคม 2564

พิธีมอบรางวัล 5 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 - 17.00 น.

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://regional.nia.or.th/th/calendarnia/article/detail/id/5/iid/52?fbclid=IwAR0WazqNDA4UZvDEmqY7sTG5K415U56GZXUT22v223McXBLMsHha9oQrFN4 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

นายณัฐวุฒิ มรกฎ โทร. 02-017-2555 ต่อ 642 E-mail: nuttawut.m@nia.or.th

#รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย2564 #นวัตกรรมข้าวไทย #มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมป์ #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #NIA